Aplikovaná analýza chování: léčba, účinky a rizika

Applied Behavior Analysis je anglický název pro Applied Behavior Analysis. Jedná se o psychoterapeutický postup používaný k léčbě autistických poruch. Co je aplikovaná analýza chování? Applied Behavior Analysis (ABA) je zkratka pro aplikovanou analýzu chování. Co je tím míněno, je terapeutická metoda pro léčbu poruch autistického spektra. Jedná se o aplikaci… Aplikovaná analýza chování: léčba, účinky a rizika