Cobalamins: Funkce a nemoci

Kobalaminy představují chemické sloučeniny, které patří do skupiny vitaminu B12. Nacházejí se ve všech organismech. K jejich syntéze dochází pouze bakteriemi. Co jsou kobalaminy? Cobalaminy jsou skupinou chemických sloučenin se stejnou základní strukturou, které patří do komplexu vitaminu B12. Jedná se o komplexní směs s kobaltem jako ústředním… Cobalamins: Funkce a nemoci

Aquacobalamin: Funkce a nemoci

Aquacobalamin je jedním z vitamínů B12. Jako takový se podílí na syntéze aminokyselin. Nedostatek aquacobalaminu a dalších kobalaminů může vést k závažným poruchám, které mohou zahrnovat nevratné neurologické poškození. Co je aquacobalamin? Aquacobalamin nebo aquocobalamin patří do skupiny vitamínů B12, které jsou v biologii také známé jako kobalaminy. … Aquacobalamin: Funkce a nemoci