Argatroban: Účinky, použití, vedlejší účinky

Jak Argatroban působí Argatroban narušuje srážení krve tím, že inhibuje zúčastněný enzym, trombin – účinná látka je tedy přímým inhibitorem trombinu. Trombin je normálně aktivován enzymy, které byly samy aktivovány poškozením cév nebo cizími tělesy v krevním řečišti. Poté přemění fibrinogen v postiženém místě na fibrin –… Argatroban: Účinky, použití, vedlejší účinky

Argatroban: Účinky, použití a rizika

Argatroban patří do skupiny účinných látek známých jako antikoagulancia a používá se k inhibici srážení krve. Droga se v Německu prodává od roku 2005 pod názvem Argatra Multidose a podává se jako infuzní roztok. Co je Argatroban? Argatroban patří do skupiny antikoagulačních léků a používá se k inhibici… Argatroban: Účinky, použití a rizika

Antitrombotika

Účinky Antitrombotické antikoagulační činidlo Fibrinolytikum Aktivní složky Salicyláty: kyselina acetylsalicylová 100 mg (Aspirin Cardio). Antagonisté P2Y12: Clopidogrel (Plavix, generika). Prasugrel (Efient) Ticagrelor (Brilique) GP IIb/IIIa antagonisté: Abciximab (ReoPro) Eptifibatide (Integrilin) ​​Tirofiban (Aggrastat) Antagonisté PAR-1: Vorapaxar (Zontivity) Antagonisté vitaminu K (kumariny): Phenprocoumon (Marcoumar). Acenocoumarol (Sintrom) V mnoha zemích není v prodeji: dicoumarol, warfarin. Hepariny: Heparin sodný Heparin-vápník… Antitrombotika

Inhibitory trombinu

Produkty Inhibitory trombinu jsou v mnoha zemích komerčně dostupné ve formě infuzních přípravků a jako kapsle. Prvním perorálním inhibitorem trombinu, který byl uveden na trh, byl ximelagatran (Exanta) v roce 2003. Kvůli jeho jaterní toxicitě musel být prodej ukončen. V současné době byl schválen nejrozšířenější perorální a přímý inhibitor trombinu, dabigatran (Pradaxa)… Inhibitory trombinu

Argatroban

Produkty Argatroban je komerčně dostupný jako koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (Argatra). Byl schválen v mnoha zemích v roce 2014. Struktura a vlastnosti Argatroban (C23H36N6O5S, Mr = 508.6 g/mol) je derivátem aminokyseliny argininu. Účinky Argatroban (ATC B01AE03) má antitrombotické vlastnosti. Inhibuje tvorbu fibrinu, aktivaci koagulačního faktoru,… Argatroban

Trombocytopenie vyvolaná heparinem: příčiny, příznaky a léčba

Heparinem indukovaná trombocytopenie je stav, který může nastat po podání heparinu. V tomto stavu počet krevních destiček v krvi klesne pod 50 procent normálu. Co je heparinem indukovaná trombocytopenie? Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) je komplikací léčby heparinem. Heparin je standardní lékařský lék používaný k antikoagulaci (inhibice krve… Trombocytopenie vyvolaná heparinem: příčiny, příznaky a léčba