Onemocnění kyselinou argininosukcinovou: příčiny, příznaky a léčba

Kyselina argininojantarová je metabolická porucha, která je již vrozená. Je to způsobeno poruchou enzymu argininosukcinát lyázy. Co je to kyselina argininosukcinová? Kyselina argininosukcinová (argininosuccinaturia) je vrozená vada cyklu močoviny. Močovina, která je jednou z organických sloučenin, se tvoří v játrech. Močovina má značný význam… Onemocnění kyselinou argininosukcinovou: příčiny, příznaky a léčba