Malformační syndrom: příčiny, příznaky a léčba

Malformační syndrom se týká různých vrozených vývojových vad. Je postiženo několik orgánových systémů, které jsou nápadné mnohočetnými dysfunkcemi. Diagnózu lze často provést v děloze. Co je to malformační syndrom? Malformační syndrom je velmi vzácný stav. Přesto má široký vzhled. Syndrom je kombinací více malformací. Několik orgánů… Malformační syndrom: příčiny, příznaky a léčba

Arnold-Chiari Malformation: Příčiny, příznaky a léčba

Arnold-Chiariho malformace je vývojová porucha, která vytlačuje části mozečku z mozkového prostoru. Pacienti často pociťují počáteční příznaky až v dospívání, což obvykle odpovídá nespecifickým potížím, jako je závratě. Terapie má zabránit postupnému poškození centrálního nervového systému. Co je malformace Arnolda-Chiariho? Malformace jsou… Arnold-Chiari Malformation: Příčiny, příznaky a léčba