Hydrochloridy: účinky, použití a rizika

Hydrochloridy jsou soli sestávající z organických bází, které reagují s kyselinou chlorovodíkovou. Hydrochloridy tedy také patří k aminům primární, sekundární a terciární povahy. Typickým znakem hydrochloridů je, že procházejí neutralizační reakcí s kyselinou chlorovodíkovou. Díky svým chemickým vlastnostem tvoří hydrochloridy oblíbenou přísadu v mnoha léčivech. Jaké jsou … Hydrochloridy: účinky, použití a rizika

Arsphenamin: Účinky, použití a rizika

Arsphenamin je organická sloučenina arsenu, která byla prodávána pod obchodním názvem Salvarsan. Droga byla použita k léčbě syfilis infekční choroby. Obvykle byl podáván intravenózně nebo intramuskulárně. Látka často způsobovala závažné vedlejší účinky. Co je arsphenamin? Droga byla použita k léčbě syfilis infekční choroby. Arsphenamin, také známý jako… Arsphenamin: Účinky, použití a rizika