Aprotinin: Účinky, použití a rizika

Aprotinin je antifibrinolytikum a jako takový má inhibiční účinek na štěpení proteinu fibrin (tj. Na fibrinolýzu). Kvůli této vlastnosti se nachází v tkáňových lepidlech. Indikace zahrnují operace k vytvoření koronárního bypassu a velmi vzácný nedostatek alfa2-antiplazminu, který je dán geneticky. Kvůli potenciálním rizikům… Aprotinin: Účinky, použití a rizika