Replikace DNA | Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Replikace DNA Cílem replikace DNA je amplifikace stávající DNA. Během buněčného dělení je DNA buňky přesně duplikována a poté distribuována do obou dceřiných buněk. Zdvojnásobení DNA probíhá podle takzvaného semi-konzervativního principu, což znamená, že po počátečním rozuzlení DNA původní ... Replikace DNA | Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Sekvenování DNA | Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Sekvenování DNA Při sekvenování DNA se používají biochemické metody ke stanovení sekvence nukleotidů (molekula DNA na bázi cukru a fosfátu) v molekule DNA. Nejpoužívanější metodou je metoda ukončení Sangerova řetězce. Vzhledem k tomu, že DNA se skládá ze čtyř různých bází, existují čtyři různé přístupy. Každý přístup obsahuje DNA… Sekvenování DNA | Kyselina deoxyribonukleová - DNA

Histologie

Synonymum Definice mikroskopické anatomie - Co je to vlastně histologie? Slovo histologie se skládá ze slova „histos“, což v řečtině znamená „tkáň“ a latinského slova „logos“ pro „nauku“. V histologii, tj. „Tkáňové vědě“, lidé používají v každodenním životě technické pomůcky, jako je světelný mikroskop, aby rozpoznali strukturu různých ... Histologie