Torn Ligaments Knee - Cvičení 2

Mobilizace v otevřeném řetězci: Posaďte se na židli a položte postižené noha na valivém předmětu (Pezziho koule, láhev, vědro). Přitáhněte patu k hýždím a poté natáhněte kolenní kloub úplně znovu. Tento pohyb opakujte 20krát se 3 průchody. Pokračujte dalším cvičením.