Troponin: Test, normální hodnoty, nadmořská výška

Co je troponin?

Troponin je důležitý svalový protein: kosterní a srdeční svaly jsou tvořeny svalovými vlákny (myocyty, buňkami svalových vláken), i když různými způsoby. Každé svalové vlákno se skládá až ze stovek svalových fibril (myofibril), které obsahují vlákna podobná vlákna (myofilamenta). Tyto prameny obsahují různé proteiny, které pomáhají svalům znovu se stáhnout a uvolnit. Jedním z těchto proteinů je troponin.

Co je to vlastně troponin?

V zásadě existují tři různé troponiny. Skládají se z aminokyselin a tvoří proteinové komplexy. Každý z nich se skládá ze tří podjednotek. Podjednotka (UU) troponin C váže vápník. Podjednotka troponinu T se váže na jiný protein (tropomyosin), stejně jako podjednotka troponinu I, která se váže na strukturální protein aktin. Jejich vzájemné působení umožňuje svalům znovu se stáhnout a uvolnit. Tři troponinové komplexy těla jsou

 • srdeční troponin (skládá se z podjednotek cTnT, cTnI, TN-C)
 • troponin bílých kosterních svalů (pro rychlé pohyby se skládá z podjednotek fTnT, fTnl, TN-C2)
 • troponin červených kosterních svalů (pro silovou vytrvalost se skládá z UE sTnT, sTnI, TN-C).

Význam v medicíně

Kdy se stanovuje troponin?

Pokud má lékař podezření na poškození srdečního svalu pacienta, stanoví troponin T a troponin I (provede také tzv. 12svodové EKG). Kromě těchto dvou laboratorních hodnot lékař naměří i další endogenní látky, které jsou po infarktu zvýšené. Patří mezi ně různé proteinové struktury, jako je myoglobin a enzymy kreatinkináza (CK a CK-MB), laktátdehydrogenáza (LDH) a glutamát-oxaloacetáttransamináza (GOT = AST). Tyto látky se však nacházejí i v jiných tělesných buňkách, a proto nejsou specifické pro srdce. V každodenní klinické praxi lékaři tyto látky shrnují pod pojem „kardiální enzymy“.

Lékaři také určují troponin k detekci rejekce po transplantaci srdce. Určují také hodnotu troponinu v případech poškození srdečního svalu způsobeného selháním orgánů jinde (zejména v ledvinách).

Troponinový test

K měření troponinu lékař odebere pacientovi vzorek krve, který je následně analyzován v laboratoři.

Existují také troponinové testy, které lze provést přímo u lůžka pacienta. Jelikož jsou jejich výsledky často méně přesné než naměřené hodnoty z laboratoře, slouží především ke sledování průběhu naměřených hodnot.

Troponinový test na infarkt myokardu

Srdeční infarkt (infarkt myokardu) nastane, když se krevní céva v srdci (koronární céva) příliš zúží nebo úplně ucpe v důsledku usazenin na vnitřních stěnách. Srdeční sval pak již není (dostatečně) zásobován kyslíkem a nemůže dále vykonávat svou práci. Pacienti pociťují silný pocit tlaku, pálení nebo bolesti za hrudní kostí (angina pectoris), případně vyzařující do paží, krku, čelisti, horní části břicha nebo zad.

Při podezření na infarkt lékaři co nejdříve provedou elektrokardiogram (EKG). Pokud dojde ke změnám typickým pro srdeční infarkt (např. tzv. ST elevace), zahájí opatření k obnovení průtoku krve do koronárních tepen (revaskularizace).

Pokud EKG nevykazuje žádné abnormality, nelze ještě vyloučit srdeční infarkt (např. v případě tzv. NSTEMI). V tomto případě přichází do hry troponin jako nejdůležitější infarktový biomarker. Protože ale stoupá až po nějaké době (a může být tedy ještě krátce po případném infarktu normální), lékaři v krátkých intervalech několikrát kontrolují krevní hladinu bílkoviny srdečního svalu. Lékaři používají testy troponinu T hs, protože mohou naznačovat poškození myokardu ve velmi raném stádiu.

Sledování progrese

Standardní hodnoty troponinu

Které standardní hodnoty troponinu se použijí, závisí na testovacím postupu. Vysoce citlivé testy dokážou detekovat i ta nejmenší množství bílkovin srdečního svalu v krvi. To je důvod, proč se standardní hodnoty troponinu T liší od hodnot konvenčních testovacích metod.

Troponin T / Troponin I

Troponin T hs (vysoce citlivý)

Normální hodnoty

< 0.4 ug/l

< 14 ng/l (< 0.014 µg/l)

(< 0.014 ng/ml; < 14 pg/ml)

Podezření na onemocnění myokardu, infarkt nelze vyloučit

0.4 – 2.3 µg/l

14-50 ng/l (0.014-0.05 µg/l)

(0.014-0.05 ng/ml; 14-50 pg/ml)

Podezření na infarkt myokardu

> 2.3 ug/l

> 50 ng/l (> 0.05 µg/l)

(> 0.05 ng/ml; > 50 pg/ml)

Kdy jsou hladiny troponinu nízké?

Troponin se nachází v buňkách srdečního svalu. Uvolní se pouze při jejich poškození. Proto není protein srdečního svalu obecně detekovatelný v krvi zdravých lidí. Někdy jsou z důvodů měření zjištěny mírně zvýšené hodnoty (ale stále v rámci normálních hodnot).

Kdy jsou hladiny troponinu zvýšené?

I mírně poškozené buňky srdečního svalu vedou ke zvýšení hladiny troponinu. Příčiny těchto zvýšených hodnot jsou

 • Srdeční záchvat (infarkt myokardu), obecně: Akutní koronární syndrom (nestabilní angina pectoris, NSTEMI, STEMI)
 • Bušení srdce s arytmií (tachykardická arytmie)
 • Nebezpečné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)
 • Srdeční selhání (srdeční nedostatečnost
 • Onemocnění srdečního svalu, jako je Tako-Tsubo kardiomyopatie (porucha v důsledku psychického nebo emočního stresu, známá také jako syndrom „zlomeného srdce“)
 • Natržení stěny aorty (disekce aorty), silně zúžená aorta (aortální stenóza)
 • Plicní embolie, plicní hypertenze (= plicní hypertenze; ​​zpětný tok krve do srdce tam způsobuje poškození)
 • Operace srdce, transplantace srdce

Méně často jsou příčinou zvýšené hladiny troponinu v krvi pacienta jiné faktory. Ke zvýšení troponinu T, zejména u vysoce citlivých testů, vedou mimo jiné následující důvody:

 • Spazmus koronárních tepen (koronární spazmus)
 • Zánět koronárních cév (koronární vaskulitida)
 • Neurologická onemocnění, jako je mrtvice nebo mozkové krvácení
 • drobné poškození srdce v důsledku lékařských zákroků, jako je bypass, srdeční katetrizace, stimulace kardiostimulátorem, elektrický šok (k resuscitaci nebo k normalizaci srdečního rytmu = kardioverze)
 • Nedostatečná činnost štítné žlázy (hypotyreóza) a hyperaktivní štítná žláza (hypertyreóza)
 • léky poškozující srdce (například chemoterapeutika, jako je doxorubicin)
 • Jedy (jako je hadí jed)
 • Otrava krve (sepse)

Co dělat v případě změněného troponinu?