Tympanoplastika: Definice, důvody a rizika

Fyziologie vedení zvuku

Zvuk vstupující do ucha zvukovodem se přenáší z bubínku do malých kůstek ve středním uchu. Ty jsou spojeny klouby a tvoří pohyblivý řetězec od bubínku k oválnému okénku, další strukturu mezi středním a vnitřním uchem.

Díky větší ploše ušního bubínku ve srovnání s oválným okénkem a pákovému efektu kůstek je zvuk ve středním uchu zesílen. Oválné okénko přenáší vibrace do tekutiny v hlemýždi ve vnitřním uchu. Poté, co jsou vibrace nasnímány smyslovými buňkami, nakonec zazní v kulatém okně.

Co je tympanoplastika?

Dojde-li k přerušení části zvukovodu umístěného ve středním uchu, sluch se zhoršuje. K tomu může dojít buď perforací ušního bubínku nebo posunutím či zničením jedné nebo více ze tří malých kůstek. Tympanoplastika, která se volně překládá jako „chirurgická obnova bubínkové dutiny“, toto poškození chirurgicky léčí. „Tympanická dutina“ zde znamená totéž jako vnitřní ucho.

Kdy se provádí tympanoplastika?

Tympanoplastika se provádí v případě:

 • Chronická infekce středního ucha, kde byly poškozeny kůstky nebo bubínek.
 • Odstranění cholesteatomu – nekontrolovaný růst slizniční tkáně ze zvukovodu nebo bubínku do středního ucha, který může způsobit zánět.
 • Traumatické poškození následkem vnější síly, která poškodí nebo posune ušní bubínek a/nebo kůstky.
 • jiné zánětlivé, věkem podmíněné nebo vrozené poškození zvukového převodního systému.

Tympanoplastika většinou přímo, rychle a bez větších komplikací upraví základní problém a zlepší sluch.

Co se dělá během tympanoplastiky?

Tympanoplastika se provádí pod chirurgickým mikroskopem pomocí velmi jemných nástrojů, jako jsou vrtáky nebo frézy. Preventivně pacient dostává antibiotika. Podle typu postižených struktur lze podle Wullsteina rozdělit pět různých základních typů tympanoplastiky:

Tympanoplastika typu 1

Takzvaná myringoplastika odpovídá exkluzivní rekonstrukci bubínku, kůstky jsou nepoškozené a plně funkční. V tomto případě může být otvor v ušním bubínku pokryt pacientovými vlastními tkáňovými kousky pojivové tkáně nebo chrupavky.

Tympanoplastika typu 2

Tympanoplastika typu 3

Slouží k přímému přenosu akustického tlaku z bubínku do vnitřního ucha v případě vadného řetízku kůstek. V tomto případě jsou malleus a incus vadné a stapes může, ale nemusí být ovlivněn. K překlenutí této vady lze změnit polohu buď části zbývající kovadliny nebo vložit keramickou či kovovou protézu (obvykle z titanu). Pokud jsou třmeny zachovány, vkládá se protéza mezi něj a bubínek (elevace stapes (stapes) nebo PORP (částečná rekonstrukční protéza kůstek)). Pokud jsou třmeny také vadné, vkládá se protéza mezi bubínku a základ třmenu (kolumelový efekt nebo TORP (Total Ossicular Chain Reconstructive Prosthesis)). K překlenutí defektu ve středním uchu se bubínek připevňuje přímo k dochovaným třmenům bez mezikusu. Při tomto postupu se bubínek trochu posune dovnitř a bubínková dutina se zmenší.

Tympanoplastika typu 4

Tympanoplastika typu 5

Představuje prosvětlování do oválné arkády bez kůstek a zjizveného oválného okna. Tuto techniku ​​nyní nahradil tzv. kochleární implantát, elektronická protéza vnitřního ucha.

Jaká jsou rizika tympanoplastiky?

Po tympanoplastice mohou nastat různé komplikace v důsledku poranění struktur ve zevním, středním nebo vnitřním uchu, jako jsou:

 • Obnovená perforace bubínku
 • @ Obnovené posunutí nebo poškození kůstek nebo jejich výměna
 • Změny ve vnímání chuti v důsledku poškození chorda tympani (chuťový nerv, který částečně prochází středním uchem)
 • Jednostranné ochrnutí obličejových svalů v důsledku poškození lícního nervu (nervu odpovědného za pohyb obličejových svalů) – v tomto případě je nutná okamžitá rekonvalescence.
 • Zvonění v uších (tinnitus)
 • Závrať
 • Bolest
 • Intolerance protézy v případě výměny bubínku
 • Žádné zlepšení sluchu nebo dokonce zhoršení sluchu až hluchota. Z tohoto důvodu se tympanoplastika neprovádí u hluchoty na opačném uchu a při senzorineurální ztrátě sluchu, stejně jako současná tympanoplastika obou uší.

Co musím zvážit po tympanoplastice?