Zkouška U1: Načasování, průběh a význam

Co je vyšetření U1?

Vyšetření U1 je krátké, ale důležité vyšetření. Provádí se přímo po porodu na porodním sále a především kontroluje, zda se dítě dokáže adaptovat na život mimo dělohu. Celkem vyšetření U1 netrvá déle než deset minut.

Porod je velmi stresující nejen pro matku, ale i pro kojence. Jakmile opustí porodní cesty, dítě se musí přizpůsobit novému prostředí: Musí dýchat samo a již není zásobováno oběhem matky. Při vyšetření U1 lékař zkontroluje, zda je miminko schopno tuto novou situaci zvládnout nebo zda nedošlo k adaptační poruše.

Co se dělá na zkoušce U1?

Vyšetření U1 je prvním vyšetřením bezprostředně po porodu.

Vyšetření celkového zdravotního stavu

skóre APGAR

Lékař dále posuzuje dýchání novorozence, tep, reflexy, svalové napětí a barvu kůže. Z toho vypočítá tzv. APGAR skóre, které odráží schopnost dítěte adaptovat se na nové prostředí. Pokud je příliš nízká, často to ukazuje na nedostatek kyslíku, který je nutné okamžitě léčit.

Po pěti a deseti minutách lékař znovu stanoví skóre APGAR. Aby lékař s jistotou vyloučil nedostatek kyslíku, odebere vzorek krve z pupečníku a změří jeho obsah kyslíku. Lékař odsaje veškerou plodovou vodu, kterou mohlo miminko během porodu spolknout, tenkým katetrem a zkontroluje, zda je nos a jícen čistý.

Profylaxe vitaminu K

Při vyšetření U1 proto běžně dostávají dva miligramy vitaminu K. Lékař jim kape do úst kapky vitamínu K. Miminkám se také podává vitamin podporující koagulaci opět v U2 a U3. Později ho přijímají dostatek potravou.

Lékař injekčně aplikuje vitamín K do svalu velmi lehkých předčasně narozených a nemocných dětí. To je sice pro dítě nepříjemnější, ale také účinnější.

V minulosti panovaly obavy, že vitamín K zvyšuje riziko leukémie a dalších dětských nádorů. Nedávné studie na toto téma tomu však nenaznačují.

Měření a vážení

Poté, co porodní asistentka zváží dítě a změří jeho délku těla a obvod hlavy, je U1 u konce.