Zkouška U3: Načasování, postup a důležitost

Co je vyšetření U3?

Vyšetření U3 je jednou z dvanácti preventivních prohlídek pro děti. Provádí se mezi 3. a 8. týdnem života. Náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Při vyšetření U3 lékař zkontroluje, zda se dítě v prvních týdnech po narození vyvíjelo normálně. Při této schůzce by dítě mělo také dostat své první očkování.

Co se dělá na U3?

V mnoha případech je vyšetření U3 prvním, kdy dětský lékař vidí miminko. Při této schůzce získá pediatr nejprve pomocí různých vyšetření přehled o celkovém zdravotním stavu dítěte. Poté následuje očkování.

Zkoušky

Lékař zjišťuje výšku a váhu miminka, poslouchá ozvy srdce, plic a střev. Prohmatá břišní stěnu a prohlédne pupek.

Kontroluje, zda dítě již reaguje na řeč nebo pohyb a jak reaguje na hlasité zvuky a ostré světlo. Hravé testy se používají ke kontrole interakce dítěte, například zda sleduje předmět očima.

Lékař také testuje vrozené reflexy, jako je úchopový a sací reflex. Získají představu o motorických dovednostech dítěte, například o tom, zda dokáže udržet hlavu v plovoucí poloze na břiše jen na pár sekund. Nebo zda už umí čas od času otevřít ruce.

U3: Očkování

Pediatr informuje rodiče o prvních očkováních na vyšetření U3: Od šesti týdnů věku lze očkování proti rotavirům provést v souladu s doporučením Stálé komise pro očkování (STIKO). Miminko na to nedostává injekci, jelikož se jedná o orální očkování. Pro druhý měsíc života lékaři doporučují očkování proti:

  • záškrt
  • tetanus
  • Černý kašel (pertussis)
  • Haemophilus influenzae typu b (mimo jiné původce epiglotitidy)
  • Poliomyelitida (obrna)
  • Hepatitida B

Ty lze nově podávat jako kombinované očkování injekční stříkačkou do stehna, což je k dítěti samozřejmě šetrnější. Existuje také další očkování proti pneumokokům.

Stejně jako u vyšetření U1 a U2 dostává dítě i vitamín K v kapkách pro posílení koagulační funkce a prevenci krvácení.

Jaký je význam vyšetření U3?

Pokud je při vyšetření U3 zjištěna malformace kyčle (vrozená dysplazie kyčle), lze ji často úspěšně řešit širokým zavinováním nebo speciálními roztahovacími kalhotami. Následné škody se obvykle neočekávají.