Ulna: Funkce, anatomie a nemoci

Co je to ulna?

Loketní kost je dlouhá kost, která leží rovnoběžně a blízko poloměru (radius) a je s ní spojena silnou membránou z těsné pojivové tkáně. Loketní kost má tři části: dřík (corpus) a horní (proximální) a dolní (distální) konec.

Dřík loketní kosti má přibližně stejnou tloušťku jako dřík poloměru. V průřezu je trojúhelníkový, ale směrem dolů (směrem k zápěstí) se zaobluje. Na horním konci je ulna mnohem pevnější než na dolním konci, protože kloubní spojení z humeru do předloktí je primárně přes ulnu. Ke kloubnímu spojení mezi předloktím a rukou naopak dochází primárně přes radius, proto je zde ulna méně pevná.

Zadní plocha loketního hrbolu (olecranon) leží přímo pod kůží a je chráněna burzou (bursa olecrani). Horní plocha je úponem pro tříhlavý pažní sval (triceps brachii), jediný extenzorový sval předloktí. Pod koronoidním výběžkem se upíná flexor paže (brachialis).

Dřík loketní kosti slouží jako úpon pro hluboký ohýbač prstu (flexor digitorum profundus) v horní a střední oblasti, který ohýbá 2. až 5. prst ve středním, základním a koncovém kloubu. V dolní čtvrtině vzniká vnitřní čtvercový rotátor (pronator quadratus), který otáčí dlaní dolů. K zadnímu okraji loketní kosti se kromě hlubokého ohýbače prstu připojují další dva svaly: ohýbač loketní ruky (flexor carpi ulnaris), který ohýbá zápěstí a vytahuje ho ven, a extenzor ulnární ruky (extensor carpi ulnaris), který táhne ruku nahoru a ven hřbetem ruky.

Kloubní hlavice (caput ulnae) na dolním (distálním) konci ulny končí styloidním výběžkem, který je se zápěstím spojen chrupavčitou kloubní ploténkou (discus articularis nebo triangularis) a nese vazivové spoje.

Jaká je funkce ulny?

Funkcí ulny je spojit pažní kost se zápěstím – spolu s radiem, který je těsně spojen membránou. Množství svalů, které se připojují k loketní kosti, umožňují ohnutí v lokti, zápěstí a prstech, rotaci dlaně dovnitř a ven, extenzi a flexi ruky a roztažení ruky ven.

Kde se nachází ulna?

Loketní kost je jedna ze dvou dlouhých kostí, které spojují spodní konec nadloktí se zápěstními kostmi, a tedy s rukou.

Jaké problémy může způsobit ulna?

Loketní kost se může zlomit v libovolném úseku, například u olecranonu (zlomenina olecranonu).

Ve variantě ulna plus je ulna delší než radius v důsledku poranění nebo vrozená a kratší ve variantě ulna minus.

Bursa na proximálním konci ulny (bursa olecrani) se může zanítit, ať už v důsledku otevřeného poranění nebo trvalého mechanického namáhání (práce u stolu).