Horní čelist (Maxilla): Anatomie a funkce

Co je to horní čelist?

Maxilla, která se skládá ze dvou kostí, je součástí obličejové lebky. Skládá se z podsaditého těla (corpus maxillae) se čtyřmi plochami (facies anterior, infratemporalis, orbitalis a nasalis) a čtyřmi kostními výběžky (processus frontalis, zygomaticus, alveolaris a palatinus) vybíhajícími z tohoto těla.

Čelistní těleso obsahuje párový maxilární sinus, který je vystlán řasinkovým epitelem a je jedním z vedlejších nosních dutin.

Přední plocha čelistního těla.

Přední plocha (facies anterior) maxily, lícní plocha, má na svém horním okraji otvor (foramen infraorbitale), kterým prochází do očnice stejnojmenný nerv a cévy. Nad tímto foramenem, na spodním okraji očnice, se upíná sval, který zvedá horní pysky a nozdry.

Ve spodní části přední plochy je několik kostních vyvýšení – místa, kde se nacházejí kořeny zubů: ve střední oblasti jamka řezáku a v oblasti špičáku jamka špičáku. Zde se také upínají různé svaly, které pohybují nosem a ústy.

Zadní plocha těla horní čelisti

Zadní povrch (facies infratemporalis) maxily je oddělen od předního povrchu zygomatickým výběžkem (viz níže) a kostěným hřebenem, který se táhne vzhůru od prvního moláru. Infratemporální facie má hrbolovitý výběžek (tuber maxillae) s malými otvory, alveolární kanály (foramina alveolaria), kterými procházejí zubní nervy a zubní cévy.

Ve spodní části zadní plochy čelistní kosti je kostěný výběžek (čelistní tuberositas) nad zadní oblastí, kde prořezávají zuby moudrosti. Zde je maxilla zavěšena na palatinové kosti. Navíc se zde upíná sval, který je důležitý pro uzavření čelisti.

Horní povrch čelistního těla

Horní plocha (facies orbitalis) čelistní kosti tvoří částečně dno očnice (orbity). Zde je brázda, která přechází do canalis infraorbitalis a ve které probíhá stejnojmenný nerv a cévy.

Vnitřní povrch těla horní čelisti.

Vnitřní povrch (facies nasalis) maxily tvoří částečně laterální stěnu nosní dutiny. Zde leží hiatus maxillaris, velký, nepravidelně čtvercový vstup do maxilárního sinu, který je vzadu ohraničen kostěnou nosní přepážkou. Oblast pod tímto otvorem tvoří dolní nosní kanálek, kde ústí nosní kanálek ​​mezi skořepinou a dnem nosu. Zde je kanál, ve kterém procházejí nervy a cévy zásobující patro.

Přední část vnitřního povrchu horní čelisti tvoří část středního nosního otvoru. Probíhá zde kostěný hřeben, kde se horní čelist spojuje s dolní skořepinou.

Frontální výběžek (Processus frontalis).

Čelní výběžek (Processus frontalis) se táhne od těla horní čelisti vedle nosu. Upínají se zde různé obličejové svaly. Kromě toho se frontální proces podílí na budování laterální stěny nosu.

Zygomatický proces (Processus zygomaticus)

Zygomatický výběžek směřuje k vnější straně obličeje a spojuje horní čelist s jařmovou kostí.

Zubní nebo alveolární proces (Processus alveolaris)

Za prvním molárem se na vnější povrch alveolárního výběžku upíná lícní sval, který je nezbytný pro vytahování ústních koutků do stran a přitlačování rtů na tváře a zuby. Tento sval také při sání tuhne tváře a při žvýkání vytlačuje potravu mezi zuby.

Alveolární výběžek má spongiózní strukturu (vrstva kostěných tuberkul), jejichž trabekuly jsou uspořádány tak, že tlak vyvíjený na zuby při žvýkání se přenáší do maxily.

Palatinální proces (Processus palatinus)

Palatinální výběžek (Processus palatinus) čelistní kosti sestupuje vodorovně z jejího těla a spojuje opačnou stranu ve steh (Sutura palatina mediana) a palatickou kost v dalším stehu (Sutura palatina transversa). Společně tyto kosti tvoří největší část tvrdého patra.

Spodní povrch patrového výběžku je drsný a má několik otvorů pro cévy a nervy, které zásobují sliznici patra.

Za horními řezáky jsou na obou stranách dva malé kanálky v horní čelisti, která se v tomto místě nazývá os incisivum (mezičelistní). Těmito kanály prochází tepna procházející horním otvorem a nerv. V prvních letech života je tato kost ještě oddělena od dvou kostí horní čelisti stehem.

Jaká je funkce horní čelisti?

Pro příjem potravy je důležitá horní čelist a dolní čelist se svými řadami zubů – žvýkání a drcení každého sousta. Kromě toho se horní čelist podílí na budování oční jamky, nosní stěny a tvrdého patra.

Funkce maxilárních dutin a dalších dutin není dosud plně objasněna. Odborníci naznačují, že vzduchem naplněné kostní dutiny snižují hmotnost lebečních kostí a slouží jako rezonanční komora pro hlas.

Kde se nachází horní čelist?

Jaké problémy může způsobit horní čelist?

Zlomenina čelisti je obvykle spojena se zlomeninou střední části obličeje.

Maxilární cysty jsou jedním z nejběžnějších stavů v čelisti. Postihuje především muže ve věku 20 až 50 let. Cysty se vyvíjejí z tkání zubního systému, které zůstávají při tvorbě zubů. Dutiny naplněné tekutinou rostou pomalu a vytlačují okolní tkáň (zuby, nervy). Proto musí být chirurgicky odstraněny.

Přímo pod podlahou maxilárních dutin jsou kořeny zadních zubů horní čelisti. Maxilární dutiny se mohou zanítit přes nos, se kterým jsou spojeny kanálem; v případě hnisavého zánětu se tomu říká empyém. Dochází k bolesti a pocitu tlaku v hlavě, horní čelisti a pod očima. Kvůli jediné tenké kostní lamele mezi zubními oddíly a čelistní dutinou pak dochází i k bolestem zubů.

Akutní nebo chronická sinusitida se nazývá maxilární sinusitida. Může postihnout jeden nebo oba maxilární dutiny.

Maxilární malokluze mohou být vrozené, ale také vznikají v důsledku dlouhodobých mechanických vlivů, jako je sání palce, špatné postavení zubů nebo chybějící zuby. Pokud je horní čelist příliš vpředu, nazývá se to antemaxillia; pokud je příliš daleko vzadu, nazývá se retromaxilie nebo maxilární hypoplazie. Obě formy vedou k problémům s čelistním kloubem, napětím a poškozením zubů.