Žíly: Struktura a funkce

Cesta k srdci

Důležitým odběrným místem krve z dutiny břišní je portální žíla, žíla, která přivádí krev chudou na kyslík, ale bohatou na živiny z břišních orgánů do jater – centrálního metabolického orgánu.

Ne všechny žíly však vedou „použitou“, tedy na kyslík chudou krev. Výjimkou jsou čtyři plicní žíly, které přivádějí krev okysličenou v plicích zpět do srdce (do levé síně).

Struktura žíly

Žíly mají přibližně stejný obvod jako tepny, ale tenčí stěnu (protože je v nich menší tlak) a tedy větší průsvit. Na rozdíl od tepen mají ve vrstvě střední stěny (media nebo tunica media) pouze tenkou vrstvu svaloviny. Další rozdíl od tepen: Mnoho žil má v sobě zabudované chlopně (viz níže).

Povrchové a hluboké žíly

Hluboké žíly probíhají v hlubších tkáňových vrstvách těla, většinou obklopené svaly. Obsahují většinu objemu krve žilního systému (asi 90 procent) a transportují krev ze svalů zpět do srdce. Povrchové a hluboké žíly jsou ve vzájemném kontaktu prostřednictvím spojovacích žil.

Žíly ukládají hodně krve

Ztížený transport krve

Nízký vnitřní tlak v žilních cévách a pomalý průtok krve znesnadňují transport krve zpět do srdce. Zejména ve stoje musí být venózní krev transportována zdola nahoru proti gravitační síle. K tomu potřebuje podporu.

Žilní chlopně

Svalová pumpa

Kromě chlopňového systému podporují jejich práci kosterní svaly v okolí žil – ale pouze při pohybu. Když dlouho sedíme nebo stojíme, svalová pumpa v nohách není téměř aktivní. Pak mohou nohy otékat a být těžké.

Trénink žil