Test zraku – řidičský průkaz: postup, kritéria, důležitost

Jaké jsou požadavky na oční test?

Žadatelé o řidičský průkaz musí mít dobrý zrak ověřený oficiálním očním testovacím střediskem. Takové oční testovací centrum musí mít určitou kvalifikaci a vyšetřovací zařízení. Následující lze rozpoznat jako oční testovací centrum

  • oftalmologové,
  • optiky,
  • lékaři na oddělení veřejného zdraví a
  • ti s doplňkovým titulem pracovní lékařství.

Pokud uchazeč o řidičský průkaz ještě nemá zrakovou pomůcku, ale má nadměrnou odchylku ve zrakové ostrosti, bude potřebovat brýle nebo kontaktní čočky na kompenzaci. Pokud někdo potřebuje takovou vizuální pomůcku k zajištění dokonalého vidění v silničním provozu, je to označeno odpovídající poznámkou v řidičském průkazu.

Oční test s vizuální pomůckou nebo vylepšenou zrakovou pomůckou je možné opakovat, pokud první test odhalil nedostatečný zrakový výkon.

Pokud pacient přijde o oko, nesmí tři měsíce řídit, aby si nejprve zvykl na své omezené zorné pole. Po uplynutí této doby může pacient znovu řídit vozidlo za předpokladu, že zbývající oko má zrakovou ostrost alespoň 50 procent (vyžaduje se oční vyšetření oftalmologem).

Postup očního testu

Pokud si chcete nechat certifikovat zrak, potřebujete občanský průkaz nebo pas. Optik nebo lékař pak zkontroluje zrakovou ostrost ve standardizovaném očním testu pomocí Landoltových kroužků. Výsledek testu se zaznamenává písemně.

Oční test: řidičské průkazy kamionu a autobusu a průkazy „P“.

  • zorného pole,
  • prostorového vidění,
  • kontrastu nebo vidění za šera a
  • barevného vidění.

Pro průkaz autobusu, nákladního automobilu a P platí následující minimální hodnoty zrakové ostrosti:

  • při lékařské prohlídce: 0.8 na každé oko a 1.0 na obě oči
  • v případě dodatečného oftalmologického vyšetření: 0.8 oběma očima nebo na lepším oku; 0.5 na horším oku

Jak dlouho je oční test platný?