Seznam a funkce vitamínů

Tělo závisí na denním přísunu vitamíny s jídlem. Vitamíny a jejich prekurzory (provitamíny) jsou proto základní složkou potravy. Na rozdíl od makronutrientů (živin), vitamíny neslouží jako stavební materiál nebo jako dodavatel energie, ale v zásadě plní enzymatické (katalytické) a kontrolní úkoly v mnoha procesech lidského těla.

Na základě své rozpustnosti se vitamíny dělí do dvou skupin - hydrofilní (voda-rozpustné) a lipofilní (rozpustné v tucích) vitamíny. V prvních letech svého objevu byly vitamíny pojmenovány písmeny a čísly a později dostaly známá jména popisující jejich chemickou strukturu. voda- rozpustné vitamíny zahrnují vitamin C a komplex vitaminu B.. Mezi vitamíny rozpustné v tucích patří vitamíny A, D, E a K.

Pozor! Podle údajů dostupných pro Spolkovou republiku Německo o situaci v zásobování (viz mj. Studie národní spotřeby II) žen s vitamíny, příjem pro vitamin D a vitamin E Dostupné údaje o zásobovací situaci u mužů naznačují neoptimální příjem pro vitamin C, vitamin E, a vitamin D.