Narození do vody: příležitosti, rizika a proces

Výhody porodu do vody

U porodu do vody mohou ženy strávit úvodní i vypuzovací fázi porodu v porodní vaně. Vzhledem k pobytu v teplé vodě může být otevírací doba o něco kratší, než by tomu bylo „na souši“. Celková doba porodu se dá díky relaxaci v teplé vodě zkrátit asi o půl hodiny.

Výhody porodu do vody

U porodu do vody mohou ženy strávit úvodní i vypuzovací fázi porodu v porodní vaně. Vzhledem k pobytu v teplé vodě může být otevírací doba o něco kratší, než by tomu bylo „na souši“. Celková doba porodu se dá díky relaxaci v teplé vodě zkrátit asi o půl hodiny.

Kdy se dostanete do vany, je jen na vás – stejně jako kdy chcete z vody vylézt (pokud neexistují zdravotní důvody, které by vyžadovaly odchod). Existují vodotěsné záznamníky srdečního zvuku a porodu, které monitorují vaše dítě. Po celou dobu na vás budou dohlížet dva lidé, kteří vás v případě potřeby mohou zvednout z porodního bazénu.

Po porodu do vody

Co pro vaše miminko znamená porod do vody?

Vaše miminko, které se při porodu do vody narodí pod vodou, vodu nedýchá. Brání tomu vrozený potápěčský reflex – při ponoření obličeje do vody miminko reflexně reaguje uzavřením průdušnice a „zadržením dechu“. Poprvé se nadechne, když je jeho tvář ve vzduchu. Předtím je ještě zásobován kyslíkem přes pupeční šňůru a nemusí vůbec dýchat.

Předpoklady pro porod do vody

Rizika porodu do vody

Největším rizikem spojeným s porodem do vody jsou nepředvídatelné mimořádné události, které vyžadují císařský řez, porod kleštěmi nebo porod pomocí odsávačky. V těchto případech může být doba potřebná k tomu, aby se rodící žena dostala z vody a provedla se nezbytné přípravy na takový zákrok, příliš dlouhá.

Porod do vody s sebou nese pro miminko riziko vynechání potápěčského reflexu – což může být zejména u stresovaných a/nebo oslabených dětí. Dítě pak prvním nádechem vdechne vodu do koupele.

Infekce dítěte jsou možné v důsledku bakterií ve vodě nebo také z flóry matčiny stolice.

Když je dítě vytaženo z vody, pupeční šňůra se může roztrhnout nebo dokonce přetrhnout, pokud je o něco kratší než normálně.

Porod do vody – ano či ne?