Voda na injekci

Produkty

voda pro injekci je k dispozici v lékárnách. Je součástí mnoha drogy jako pomocná látka, zejména v kapalných dávkových formách pro parenterální podání správa (injekcí, infuze).

Struktura a vlastnosti

voda pro injekci je voda (H2O, Mr = 18.02 g / mol) určené k použití při přípravě drogy pro parenterální podání správa jehož rozpouštědlo je voda (Voda na injekci hromadně) nebo pro rozpouštění nebo ředění látek nebo přípravků pro parenterální podání (sterilizovaná voda na injekci). Existuje jako čirá bezbarvá kapalina a připravuje se destilací z pitné vody nebo čištěná voda. Lékopis rozlišuje:

  • Voda na injekci ve velkém.
  • Sterilizovaná voda na injekci je voda na injekci ve velkém ve vhodných nádobách, které byly uzavřeny a sterilizovány teplem.

Podrobné požadavky na oba typy lze nalézt v lékopisu.

Indikace pro použití

Voda na injekci se používá jako rozpouštědlo pro účinné farmaceutické látky a jako ředidlo.