Wellness prohlídky: Kdy by vaše dítě mělo navštívit lékaře

Co jsou U-vyšetření?

U-vyšetření jsou různé preventivní prohlídky pro děti. Cílem preventivních prohlídek je včasné odhalení různých onemocnění a vývojových poruch, které lze včasnou léčbou vyléčit nebo alespoň zmírnit. Za tímto účelem lékař vyšetří dítě ve stanovených časech pomocí různých testů.

Výsledky a nálezy U-vyšetření jsou dokumentovány ve žluté brožuře o vyšetření dítěte nebo screeningové brožuře. Pediatr tak získá při každé schůzce dobrý přehled o dosavadním vývoji dítěte – rodiče by si proto měli vzít brožuru s sebou na všechna U-vyšetření.

U-zkoušky: povinné nebo dobrovolné?

Od roku 2008 a 2009 jsou některé zkoušky U (U1 až U9) povinné v Bavorsku, Hesensku a Bádensku-Württembersku. V Bavorsku dokonce musí rodiče při přihlašování svého dítěte do školky nebo do školy doložit lékařské prohlídky. Povinnost navštěvovat lékaře není určena pouze k co nejrychlejšímu odhalení onemocnění; má také rychleji odhalovat případy zanedbávání a zneužívání dětí.

Jaké U-vyšetření existují?

Existuje celkem dvanáct různých dětských vyšetření do deseti let; pro starší děti a dorost existují tzv. J vyšetření. Každý screening zahrnuje různé testy. Co však mají všechny společné, je určování hmotnosti a výšky. Náklady na vyšetření U1 až U9 (včetně U7a) hradí zákonná i soukromá zdravotní pojišťovna.

Následná vyšetření, tedy U10 a U11, zatím nehradí všechny zdravotní pojišťovny. Podle Konference ministrů zdravotnictví na podzim 2020 se však plánuje, že se stanou také dávkami zákonného zdravotního pojištění.

U-vyšetření: Miminko a batole (U1 až U9)

Další informace: Vyšetření U1

Chcete-li zjistit, co lékař při vyšetření U1 dělá a o čem je vitamín K, přečtěte si článek Vyšetření U1.

Další informace: Vyšetření U2

Kdy vyšetření U2 probíhá a jaké testy mohou vaše dítě očekávat, se dozvíte v článku Vyšetření U2.

Ostatní U vyšetření již neprobíhají v nemocnici. Rodiče se k tomu musí domluvit s pediatrem. Vzhledem k tomu, že vyšetření U je někdy časově náročné, je vhodné se objednat s dostatečným předstihem.

Další informace: Vyšetření U3

Kdy vyšetření U3 probíhá a proč je tak důležité, se dozvíte v článku Vyšetření U3.

Další informace: Vyšetření U4

Další informace: Vyšetření U5

Kdy vaše dítě potřebuje vyšetření U5 a co vše lékař vyšetří, se dozvíte v článku Vyšetření U5.

Další informace: Vyšetření U6

Proč je vyšetření U6 důležité a na jaké nemoci lékař vaše dítě otestuje, se dozvíte v článku Vyšetření U6.

Další informace: Vyšetření U7

Kdy se vyšetření U7 provádí a jaké testy mohou vaše dítě očekávat, se dozvíte v článku Vyšetření U7.

Další informace: Vyšetření U8

Pokud chcete vědět, jak vyšetření U8 probíhá, přečtěte si článek Vyšetření U8.

Další informace: Vyšetření U9

Chcete-li se dozvědět, co pediatr na vyšetření U9 kontroluje a kdy probíhá, přečtěte si článek Vyšetření U9.

Pro děti od sedmi let jsou v současné době nabízena dvě doplňková vyšetření U: U10 ve věku od sedmi do osmi let a U11 ve věku od devíti do deseti let. Ty zahrnují preventivní péči ve věku základní školy.

Další informace: Vyšetření U10

Jak se liší vyšetření U10 od ostatních screeningových vyšetření se dozvíte v článku Vyšetření U10.

Další informace: Vyšetření U11

Kdy se vyšetření U11 provádí a jak probíhá, se dozvíte v článku Vyšetření U11.

U vyšetření: Přehled

U-vyšetření

stáří

Zkoumá se toto:

U1

hned po narození

U2

3. až 10. den života

U3

4. až 5. týden života

U4

3. až 4. měsíc života

U5

6. až 7. měsíc života

U6

10. až 12. měsíc života

U7

21. až 24. měsíc života

U7a

U8

46. až 48. měsíc života

U9

60. až 64. měsíc života

U10

7. až 8. rok života

U11

9. až 10. ročník

Pro předčasně narozené děti platí stejná zkušební období. Jejich výsledky jsou však interpretovány odlišně.

Speciální screeningová vyšetření

Kromě U-vyšetření probíhají v nemocnici krátce po porodu speciální screeningová vyšetření. Jsou to dobrovolné a bezplatné:

  • Screening kritických vrozených srdečních vad pomocí pulzní oxymetrie se obvykle provádí 2. den života (nejpozději U2).
  • Takzvaný novorozenecký screening sluchu dokáže odhalit poruchy sluchu ve velmi raném stadiu. Specialisté ji pravidelně provádějí až do 3. dne života.

Před nástupem dítěte do školy navíc probíhá tzv. školní zápisová zkouška (přijímací zkouška do školy). Pediatři z odboru ochrany veřejného zdraví (školní lékaři) děti většinou vyšetřují, kontrolují jim sluch a zrak a testují motoriku a koordinaci. V konečném důsledku je cílem posoudit, zda je dítě na školu připraveno.

Co znamenají výsledky U vyšetření?

Krev dítěte se vyšetřuje na vrozené metabolické a hormonální poruchy již v U2. To je zvláště důležité, protože tyto vrozené poruchy musí být léčeny co nejdříve speciální dietou nebo hormonální terapií. V opačném případě může dítě utrpět trvalé poškození.

Pokud dítě vykazuje známky vývojových poruch, je důležité poskytnout mu cílenou podporu. Mezi možná opatření patří ergoterapie nebo logopedie (logopedie). V některých případech může lékař doporučit i návštěvu speciální mateřské školy. Mnohé z lehčích vývojových poruch lze kompenzovat cvičením. Úspěšnost zavedených terapeutických opatření pak může být ověřena v průběhu dalších vyšetření.