Wernickeova encefalopatie: Diagnóza a příznaky

Stručné shrnutí

  • Diagnóza: anamnéza, zejména pokud jde o abúzus alkoholu nebo poruchy příjmu potravy, na základě příznaků, magnetická rezonance hlavy, mozkové vlny, krevní test (hladina vitaminu B1).
  • Příznaky: Neurologické deficity, poruchy koordinace pohybů, nestabilita chůze, poruchy zraku, psychické deficity, dezorientace, zmatenost, neklid, třes, velká potřeba spánku.
  • Léčba: Podávání preparátů vitaminu B1 ve vyšších dávkách jednorázově a nižších dávkách po delší dobu, eventuálně preventivní podávání.
  • Prognóza: Pokud se Wernickeova encefalopatie neléčí, často vede ke smrti; léčbou řada příznaků vymizí, ale je možné trvalé neurologicko-motorické nebo psychické poškození.
  • Prevence: Při známém riziku preventivní podávání vitaminu B1; včasná léčba rizikových faktorů, jako je alkoholismus nebo poruchy příjmu potravy.

V důsledku Wernickeovy encefalopatie se objevují různé příznaky onemocnění, které postihují nervový systém (neurologické příznaky). Spolu s Wernickeovou encefalopatií se často vyskytuje tzv. Korsakowův syndrom – společný výskyt více typických příznaků (např. poruchy krátkodobé či dlouhodobé paměti, fabulace). Lékaři pak často hovoří o Wernicke-Korsakowově syndromu.

Jak lze diagnostikovat Wernickeho encefalopatii?

Pokud se pacient dostaví k lékaři s klasickými příznaky Wernickeovy encefalopatie, může již lékař na základě pacientova popisu a konkrétních dotazů mít podezření na Wernickeovu encefalopatii. Vzhledem k tomu, že čas je důležitým faktorem v léčbě Wernickeovy encefalopatie, je vhodné tuto léčbu zahájit již při podezření a než je diagnóza stoprocentně jistá.

Dodatečným krevním testem po zahájení léčby vitaminem B1 lékař definitivně potvrdí diagnózu Wernickeovy encefalopatie: Pokud se hodnoty některých krevních markerů, které indikují nedostatek vitaminu B1, silně odchylují od hodnot prvního krevního testu, toto je „důkaz“, že Wernickeova encefalopatie je skutečně přítomna.

Jaké jsou příznaky?

Navíc často dochází k poruchám zraku vyplývajícím z problémů s oční koordinací a pohybem očních svalů. Lidé s Wernickeovou encefalopatií mají navíc často zrychlený srdeční tep, sníženou tělesnou teplotu a nadměrnou potřebu spánku.

Pacienti již často nejsou schopni jasně myslet, vstřebávat informace a/nebo je uchovávat. Navíc se často objevuje tzv. třes, který se projevuje třesem např. rukou.

Osoby s Wernicke-Korsakowovým syndromem se často snaží zakrýt výpadky paměti vymyšlenými fakty. Kromě toho je u Korsakowova syndromu opět výrazně narušena paměťová výkonnost.

Příčiny a rizikové faktory

Trvalý nedostatek vitaminu B1, který hraje důležitou roli v energetickém metabolismu buňky, mimo jiné poškozuje nervové buňky mozku, dochází k jejich stále většímu poškození a nakonec k odumírání. To pak obvykle vede k tomu, že mozek již nevykonává určité úkoly jako obvykle, například pohyb nebo koordinaci očí.

Lidé s poruchami příjmu potravy, kteří po dlouhou dobu dodržují velmi přísnou dietu, včetně úplné abstinence od jídla, a/nebo vyvracejí jídlo, které snědli, často také konzumují příliš málo nebo vůbec žádný vitamín B1.

Jsou známy i případy, kdy chyba ve výrobě dětské výživy (např. v Izraeli v roce 2003), ve které chyběl vitamín B1, vedla u kojenců k Wernickeho encefalopatii.

Zacházení

Pokud hrozí, že se u pacienta v budoucnu opět rozvine závažný nedostatek vitaminu B, lékař obvykle doporučuje užívat přípravky s vitaminem B1 preventivně. Toto riziko existuje zejména v případě, že základní příčina Wernickeovy encefalopatie přetrvává.

Průběh onemocnění a prognóza

U Wernickeho encefalopatie je kritické, jak rychle je léčba podána. Při včasné léčbě mnoho příznaků, jako jsou poruchy vidění a zastřené vědomí, obvykle během krátké doby odezní. Poruchy pohybu obvykle trvá několik týdnů, než zmizí. Přibližně ve čtyřech z deseti případů zůstávají motorické poruchy trvale a tři čtvrtiny pacientů si ponechají mentální poruchy.

Prevence

Wernickeho encefalopatii lze předejít léčbou známých rizikových faktorů. Patří mezi ně zejména alkoholismus a poruchy příjmu potravy. Rizikové osoby by se měly poradit se svým lékařem, zda je pro ně vhodné preventivně užívat doplňky vitamínu B1.

Normální životní styl nevede k nutričnímu nedostatku vitaminu B1 vedoucímu k Wernickeho encefalopatii. Vitamin B1 se nachází v mnoha rostlinných a živočišných potravinách a denní potřeba se pohybuje kolem jednoho miligramu denně v závislosti na věku a pohlaví.