Co je Circulus Vitiosus?

Circulus Vitiosus je v běžné řeči chápán jako „začarovaný kruh“ (lat: circulus - kruh, vitiosus - škodlivý). Jedná se o klam nebo kruhové uvažování, ve kterém jsou chybná premisa a falešný závěr vzájemně závislé. V medicíně se Circus vitiosus chápe jako patofyziologický proces, při kterém se dvě (nebo více) narušené tělesné funkce navzájem ovlivňují, a tak udržují nebo neustále posilují nemoc. Celý je tedy proces nemoci, který se udržuje sám.

Příklad

Laxativa nebo projímadla jsou užitečné léky na zácpa. Ale: projímadla by neměly být používány pravidelně bez pokynů lékaře.

Proč.

Pravidelné používání většiny projímadla často vede ke ctnostnému kruhu, který vede k projímadlo závislost. voda a ztráty elektrolytu jsou za to zodpovědné. V této souvislosti ztráta draslík hraje důležitou roli zejména: deficit draslíku vede ke snížené aktivitě střev, což dále zvyšuje pomalost střev a tím způsobuje zácpa o to víc.

Obejít problém nežádoucích draslík ztráta, včetně možných negativních důsledků, lze uchýlit k bylinným objemovým látkám, laktóza, laktulózanebo čistě osmoticky aktivní projímadlo makrogol (polyethylenglykol) k léčbě zácpa.