Co je to mezinárodní zdravotní stav nouze?

Kdy je vyhlášen mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví?

Podle WHO je předpokladem mezinárodní zdravotní nouze – Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) – „mimořádná událost“, při které

 • hrozí, že se nemoc rozšíří přes státní hranice, a stane se tak zdravotním rizikem pro další země
 • situace je klasifikována jako „vážná, neobvyklá nebo neočekávaná“
 • situace může vyžadovat okamžitou mezinárodně koordinovanou akci

Nouzový výbor odborníků

K přijetí rozhodnutí svolá generální tajemník WHO nouzový výbor složený z mezinárodních expertů s názvem IHR (International Health Regulations) Emergency Committee. Patří sem například virologové, odborníci na kontrolu nemocí, vývojáři vakcín nebo specializovaní epidemiologové. Alespoň jeden člen je z postiženého regionu.

Možná doporučení WHO

 • Karanténní opatření
 • (přísnější) hraniční kontroly nebo uzavření hranic
 • Omezení cestování
 • Zakládání specializovaných léčebných center
 • Očkování zdravotnických pracovníků
 • Opatření ke vzdělávání obyvatelstva

Doporučení se netýkají pouze již postižených zemí a území. Pokud jiné země mohou přispět k omezení šíření nemoci, panel je vyzývá, aby tak učinily také.

Mezinárodní zdravotní krizové situace v minulosti

WHO vyhlásila mezinárodní zdravotní stav nouze tváří v tvář například následujícím epidemiím:

 • 2009: Prasečí chřipka
 • 2014: Ebola
 • 2014: Dětská obrna (dodnes)
 • 2016: virus Zika
 • 2019: Ebola