Co dělat v případě ruptury šlachy bicepsu (natržení šlachy bicepsu)?

Stručné shrnutí

 • Léčba: Natržená šlacha bicepsu (přetržení šlachy bicepsu) se léčí konzervativně (bez operace) nebo chirurgicky podle typu a závažnosti poranění.
 • Příznaky: První známkou ruptury šlachy bicepsu je ztráta síly při ohýbání paže. Mezi další příznaky patří bolest, otok, modřiny a deformace svalu („paže Popeye“).
 • Popis: Ruptura jedné nebo více šlach bicepsu
 • Příčiny: Přetržení šlach je obvykle způsobeno zátěží, například při sportu nebo nehodách.
 • Diagnostika: Konzultace s lékařem, fyzikální vyšetření (vizuální diagnostika, palpace, RTG, ultrazvuk, MRI)
 • Prognóza: Určité omezení síly v paži často přetrvává, ale postižení obvykle nejsou výrazně omezeni v každodenních pohybech.
 • Prevence: Před sportem zahřejte svaly a klouby, vyvarujte se trhavým pohybům a dlouhodobému namáhání paží, nekuřte, nechte hojit poranění šlach bicepsu.

Jak léčíte rupturu bicepsové šlachy?

Léčba bez chirurgického zákroku

O léčbě natržené šlachy bicepsu rozhoduje lékař společně s pacientem. Která terapie se použije, závisí na příslušných příznacích. Mnoho postižených se cítí ve svém každodenním životě málo narušeno, protože síla v paži je obvykle jen mírně omezena. Ve většině případů proto není operace nutná pro rupturu dlouhé a krátké šlachy bicepsu.

Místo toho ji lékař léčí konzervativními opatřeními. Nejprve je potřeba postiženou paži na pár dní znehybnit bandáží rameno-paže, dokud bolest neustoupí. Ve většině případů lékař předepíše i fyzioterapii, při které se postižený učí různá pohybová cvičení na posílení paže a udržení její pohyblivosti.

Lékař předepisuje léky tlumící bolest, dekongestanty a protizánětlivé léky, jako jsou účinné látky ibuprofen nebo diklofenak ke zmírnění bolesti. Užívají se ve formě tablet nebo kapslí nebo se aplikují jako mast či gel na bolestivé místo několikrát denně.

V ojedinělých případech lékař provede operaci ruptury dlouhé šlachy bicepsu, protože některým postiženým je zbylá svalová boule (svalová boule na předloktí, hovorově též „Popeye paže“) kosmeticky nepříjemná.

Chirurgie

Natržená distální šlacha bicepsu se obvykle řeší chirurgicky. Existují různé chirurgické postupy k opětovnému připojení přetržené šlachy ke kosti (reinzerce). Patří mezi ně šití, připojení nebo ukotvení ke kosti nebo smyčkování kolem kosti.

Aby se zabránilo trvalé ztrátě síly a funkce paže, měl by být chirurgický zákrok proveden co nejdříve.

Operace ruptury dlouhé (a krátké) šlachy bicepsu

Při ruptuře dlouhé (a vzácněji i krátké) šlachy v oblasti ramene a zejména při jiných poraněních (např. natržení rotátorové manžety) lékař většinou provede artroskopii.

K tomu zavede do kloubní dutiny endoskop (skládající se z ohebné pryžové hadičky nebo kovové hadičky se světelným zdrojem, čočkami a kamerou) a nejprve z kloubu odstraní případné zbývající zbytky šlachy. Natrženou šlachu pod ramenním kloubem pak přichytí k pažní kosti (například pomocí vrtačky a titanových kotevních systémů) nebo přišije ke krátké šlaše bicepsu.

Pokud dojde k natržení distální (spodní) šlachy bicepsu, která leží blízko lokte, je většinou nutná operace. Chirurg připojí šlachu k radiu (radius), která spolu s ulnou (ulnou) spojuje nadloktí s předloktím, například přišitím nebo ukotvením ke kosti.

Pokud je šlacha bicepsu vážně poškozena a již není možné ji sešít, může ji lékař nahradit šlachou z jiného svalu (transplantace šlachy).

Následná léčba

Po operaci je paže znehybněna pomocí dlahy nebo funkční ortézy. Pacienti jsou však obvykle schopni po krátké době imobilizace opět hýbat paží.

K doléčbě slouží fyzioterapie a pohybová cvičení, která pacient denně provádí. Ty podporují proces hojení, udržují paže nebo ramenní kloub mobilní a posilují svaly.

Zátěž se postupně zvyšuje. Vyšší zatížení je obvykle možné znovu po přibližně dvanácti týdnech. Bicepsová šlacha potřebuje tento čas, aby správně zarostla a byla schopna znovu unést plnou váhu.

Termíny kontrol po operaci jsou důležité pro sledování průběhu hojení.

Cvičení

Po operaci a znehybnění paže se doporučuje protáhnout a posílit biceps a další svaly paže. Následující cvičení vám pomohou podpořit proces hojení:

Protažení bicepsu: Chcete-li protáhnout biceps, dejte ve stoje ruce natažené za zády. Udržujte dlaně na sobě. Nyní pohybujte pažemi dozadu a nahoru, dokud neucítíte natažení. Vydržte v pozici deset sekund a cvik opakujte asi třikrát.

Posilujte biceps: Pro posílení bicepsových svalů zvedněte ruce natažené do strany. Nyní zvedněte ruce natažené nad hlavu a znovu je spusťte do výšky ramen. Cvičení opakujte cca. 20krát. Pro zvýšení zátěže provádějte cvik později se závažím v rukou.

Procvičování flexibility: Chcete-li trénovat flexibilitu vašich kloubů, kružte každou paží střídavě desetkrát dopředu a pak desetkrát dozadu. Chcete-li procvičit spodní šlachu bicepsu, natáhněte ruce do strany ve výšce ramen. Nyní střídavě ohněte a natahujte předloktí, dlaně směřují nahoru. Cvičení opakujte 20krát.

Jak poznáte natržení šlachy bicepsu?

Příznaky ruptury dlouhé (a krátké) šlachy bicepsu

Bolest není hlavním příznakem ruptury dlouhé (a krátké) šlachy bicepsu. V mnoha případech jde pouze o tupou bolestivou bolest. Co je však patrné, je (většinou jen mírná) ztráta síly při ohýbání paže. Je také možná bolest v rameni, která často přetrvává několik měsíců bez léčby. V některých případech se objeví modřina (hematom) a otok horní části paže.

Navíc se bicepsový sval často posune směrem dolů a vytvoří rozeznatelnou kouli, když se dlouhá šlacha roztrhne. Výsledná svalová boule na předloktí (také známá jako Popeye syndrom nebo Popeye paže) často není bolestivá, ale pro postižené je často kosmeticky nepříjemná.

Pokud je šlacha bicepsu pouze natržená, dochází někdy k bolesti při rotaci nadloktí a při natahování paží nad hlavu.

Příznaky ruptury distální šlachy bicepsu

Pokud dojde k natržení distální šlachy bicepsu, objeví se akutní bodavá bolest, která je často doprovázena zvukem praskajícího biče. Obvykle následuje bolest při určitých pohybech předloktí, jako jsou šroubovací a zvedací pohyby. Tato bolest často neustoupí ani v případě, že postižený opře paži.

Dojde-li k přetržení distální šlachy bicepsu, vyčnívá i bicepsový sval nahoru a ne dolů jako v případě přetržení dlouhé šlachy bicepsu.

Co je to ruptura bicepsové šlachy?

Ruptura šlachy bicepsu (také natržení šlachy bicepsu) je natržení v jedné nebo více šlachách bicepsového svalu (lékařsky: biceps brachii sval, hovorově známý jako „biceps“). Zejména při sportu (např. vzpírání) je bicepsový sval obvykle vystaven vysoké zátěži. Přetížení tedy může vést k natržení šlachy. Dlouhá šlacha bicepsu je zvláště náchylná, zatímco krátká nebo distální (blízko lokte) šlacha je méně častá.

Anatomie bicepsu

Biceps brachii (latinsky „dvouhlavý flexorový sval“) je jedním ze svalů horní části paže. Nachází se v přední části nadloktí mezi ramenním kloubem a radiem. Spolu s m. brachialis je zodpovědný za flexi předloktí v loketním kloubu.

Jak dochází k natržení šlachy bicepsu?

Příčiny ruptury dlouhé a krátké šlachy bicepsu

Natržení šlachy dlouhého bicepsu je obvykle způsobeno drobnými poraněními šlachy (menší trauma), ke kterým dochází v důsledku dlouhodobé zátěže při sportu nebo fyzické práci. K ruptuře dlouhé šlachy bicepsu obvykle dochází, když je šlacha již poškozena. V tomto případě mohou i každodenní pohyby způsobit slzu.

Zejména při sportu je na bicepsový sval vyvíjen vysoký mechanický tlak. K ruptuře dlouhé šlachy bicepsu proto často nedochází samostatně, ale ve spojení s poraněním jiných měkkých tkání ramene (například rotátorové manžety).

Příčiny natržení distální šlachy bicepsu

Trhlina v distální (spodní) šlaše bicepsu je často způsobena trhavými pohyby bez velké síly. Po přímém poškození se obvykle akutně roztrhne. Jde například o případ, kdy postižený zvedne nebo zachytí těžký předmět (např. při vzpírání nebo při házené).

Přetížení nebo přetažení šlachy bicepsu při sportech, jako je bouldering (lezení ve výšce skoku), také v některých případech způsobuje přetržení šlachy bicepsu. Pády nebo přímý úder (například při nehodě) také často vedou k ruptuře distální šlachy bicepsu.

Kdo je konkrétně postižen?

Ruptura šlachy bicepsu je také zvýhodněna dopingem (užíváním anabolických steroidů) nebo kortizonovými injekcemi do svalu. Kuřáci mají také zvýšené riziko ruptury bicepsové šlachy.

Jak stanoví lékař diagnózu?

Při podezření na rupturu šlachy bicepsu praktický lékař většinou odešle pacienta k ortopedovi.

Lékař nejprve provede podrobnou konzultaci (anamnézu) o příznacích a možné příčině poranění. To dává lékaři počáteční indikaci, zda je přítomna ruptura bicepsové šlachy.

Následuje fyzikální vyšetření. Postiženou oblast prohlédne a prohmatá. Ve většině případů ortoped rychle rozpozná, že šlacha je natržená typickou deformací m. biceps (např. tzv. „papeye arm“) (vizuální diagnóza).

K vyloučení natržení distální šlachy bicepsu lékař provádí tzv. hákový test. K tomu se pacient ohnutým předloktím přitiskne na ruku lékaře. Lékař pak pomocí ukazováčku v ohnuté paži ohmatá, zda je napnutá šlacha v blízkosti lokte hmatná.

Pokud máte po úrazu přetrvávající bolest v nadloktí nebo lokti a bolest vyzařující do ramene, poraďte se co nejdříve s lékařem.

Jaká je prognóza?

S operací nebo bez operace: po ruptuře šlachy bicepsu může dojít ke snížení síly při ohýbání a vytočení předloktí směrem ven. Včasná lékařská léčba je proto velmi důležitá. Ve většině případů však postižené nemusí po úspěšné léčbě očekávat závažná pohybová omezení v běžném životě.

Ani při nejmodernějších chirurgických zákrocích není vždy možné, aby postižení znovu získali plnou sílu v paži pro sport nebo práci. Ve většině případů však šlachy bicepsu a sval dokážou odolat nárokům každodenního života.

Vzácné jsou i komplikace po operaci jako krvácení, infekce, poruchy hojení ran, trombóza, poranění cév či nervů.

Jak lze předejít ruptuře bicepsové šlachy?

Aby nedošlo k poškození šlach bicepsu, je vhodné věnovat pozornost několika věcem:

 • Před sportem a fyzickou prací zahřejte svaly a klouby vhodnými cviky.
 • Nehýbejte rukama trhaně a nevyvíjejte dlouhodobé napětí na svaly a klouby paží.
 • Nechte vyléčit záněty a poranění šlachy bicepsu. Zeptejte se svého lékaře, kdy můžete paži znovu zatížit, a požádejte fyzioterapeuta, aby vám ukázal vhodné cviky.
 • Zdržet se kouření.