RTG (hrudník): důvody, postup, význam

Co je rentgenový hrudník?

Rentgen hrudníku je standardizované vyšetření hrudníku pomocí rentgenového záření. Toto vyšetření slouží k diagnostice různých onemocnění plic, srdce nebo cév. Ačkoli počítačová tomografie (CT) je dnes stále více přijímána jako zobrazovací metoda, rentgen hrudníku je stále často používán. Jedním z důvodů je poměrně nízká radiační zátěž (mezi 0.1 a 1 milisievertem) – pro srovnání, počítačová tomografie hrudníku (CT hrudníku) je 8 milisievertů.

Kdy provádíte rentgen hrudníku?

Rentgen hrudníku mohou vyžadovat různé zdravotní stavy. Mezi hlavní patří:

Rentgen hrudníku by měl být v zásadě pořízen zepředu (předozadní) a ze strany (laterálně), aby bylo možné dobře posoudit různé struktury.

Každý lékař by měl mít základní znalosti o diagnostice onemocnění pomocí RTG hrudníku (diagnostika). Na tuto oblast se však specializují radiologové (specialisté na rentgenové záření).

RTG hrudník: normální nález a nález typický pro onemocnění

Na normálním RTG snímku hrudníku lze posoudit obě plíce, srdce, kostěný hrudník (včetně žeber a klíční kosti) a bránici. Odpovědný lékař musí věnovat zvláštní pozornost následujícím abnormalitám:

Zvětšení srdce

Zdravé srdce by na RTG hrudníku nemělo být větší než polovina průměru hrudníku (kardiotorakální poměr). Různá srdeční onemocnění, jako je srdeční insuficience (srdeční selhání), mohou vést ke zvětšení srdce, které je pak vidět na rentgenovém hrudníku.

Při různých onemocněních a úrazech v hrudní oblasti (jako jsou záněty, srdeční nedostatečnost, rakovina nebo zlomeniny kostí) se může tekutina hromadit v tzv. pleurálním prostoru – mezerovitém prostoru mezi plící a pohrudnicí. Takový pleurální výpotek lze vidět na rentgenovém snímku. Vlivem gravitace se tekutina shromažďuje v nejnižším bodě hrudníku, v blízkosti bránice.

Pleurální výpotek je nutné odlišit od plicního edému. Jedná se o nahromadění tekutiny v plicní tkáni, často způsobené srdečním onemocněním. Plicní edém lze diagnostikovat i rentgenem hrudníku.

pneumotorax

Infiltrovat

K plicnímu infiltrátu dochází, když tekutina a buňky z krevních a lymfatických cév prosakují do plicní tkáně. Důvodem bývá zápal plic. Na rentgenovém snímku je plicní infiltrát vidět jako světle zbarvená (zhutněná) struktura.

Jaké jsou výhody a nevýhody rentgenového hrudníku?

Výhody RTG hrudníku jsou:

  • rychlé a dostupné téměř všude
  • nižší radiační zátěž než u počítačové tomografie
  • vysoká vypovídací hodnota pro různá onemocnění

Nevýhody rentgenového hrudníku jsou:

  • radiační expozice
  • pouze jednorozměrné obrazy, na kterých jsou některé struktury „překryty“ (u počítačové tomografie je naopak možné prostorové zobrazení)

Závěr: V dnešní době si již nelze představit medicínu bez rentgenového hrudníku. Při nízké radiační zátěži vyšetření rychle poskytne informace o široké škále onemocnění a poranění v oblasti hrudníku.