Zinek: Posouzení bezpečnosti

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl naposledy hodnocen vitamíny a minerály pro bezpečnost v roce 2006 a stanovil takzvanou tolerovatelnou horní úroveň příjmu (UL) pro každou mikroživinu, pokud byly k dispozici dostatečné údaje. Tato UL odráží maximální bezpečnou hladinu mikroživiny, kterou nezpůsobí nepříznivé účinky při celodenním užívání ze všech zdrojů.

Maximální bezpečný denní příjem pro zinek je 25 XNUMX mg. Maximální bezpečný denní příjem pro zinek je 2.5krát vyšší než doporučený denní příjem EU (referenční hodnota živin, NRV).

Výše uvedený bezpečný maximální denní příjem platí pro dospělé od 18 let a pro těhotné a kojící ženy.

Nežádoucí vedlejší účinky nadměrného zinek příjem z konvenčních potravin nebyl pozorován.

Údaje z NVS II (National Nutrition Survey II, 2008) o denním příjmu zinku naznačují, že bezpečného denního maximálního množství není dosaženo konvenčními potravinami. Ve formě doplňky stravy, je možné mírné překročení bezpečného denního příjmu zinku, ale EFSA to nepovažuje za zvýšené riziko.

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) - nejvyšší dávka látky, která není detekovatelná a měřitelná nepříznivé účinky i při pokračujícím příjmu - bylo stanoveno EFSA na 50 mg zinku, což je dvojnásobek bezpečného denního limitu.

Nežádoucí účinky nadměrného příjmu zinku

Výsledkem byl akutně vysoký příjem zinku v množství 225 až 450 mg nepříznivé účinky jako nevolnost (nemoc), zvracení, bolest břicha (žaludek bolest), křeče, a průjem (průjem).

Výsledkem byl dlouhodobý nadměrný příjem zinku 150 až 300 mg denně měď nedostatek studií se souvisejícími příznaky anémie (anémie), neutropenie (snížení bílé krev buňky v krvi) a zhoršená imunitní odpověď. Množství 53 mg zinku denně užívané po dobu 90 dnů zůstalo bez nežádoucích vedlejších účinků měď status.

Dále je diskutován vliv zvýšeného příjmu zinku na metabolismus lipidů. Ve studiích se 160 mg zinku denně, užívaných po dobu 6 týdnů, sníženo HDL (vysoký hustota koncentrace lipoproteinů). Další studie se 150 mg zinku denně užívaná po dobu 12 týdnů nezaznamenala žádný účinek na metabolismus lipidů. Celkově jsou výsledky studie nekonzistentní při příjmu mezi 40 a 160 mg zinku denně a neumožňují jednoznačný závěr o účincích zinku na metabolismus lipidů.