Hyperhomocysteinémie: terapie mikroživinami

V rámci medicíny mikroživin (životně důležité látky) se jako podpůrné látky používají následující životně důležité látky (mikroživiny) terapie.

  • Vitamin B12
  • Vitamin B6
  • Kyselina listová

Výše uvedená doporučení pro životně důležité látky byla vytvořena za pomoci lékařských odborníků. Všechna tvrzení jsou podložena vědeckými studiemi s vysokou úrovní důkazů. Pro terapie doporučení, byly použity pouze klinické studie s nejvyšším stupněm důkazu (stupeň 1a / 1b a 2a / 2b), které vzhledem k jejich vysoké významnosti potvrzují doporučení pro léčbu.