Prolia®.

Co je Prolia®? Od roku 2010 je na trhu účinná látka Denosumab, kterou distribuuje společnost AMGEN pod obchodními názvy Prolia® a XGEVA®. Lidská monoklonální protilátka IgG2 anti-RANKL se používá k léčbě úbytku kostní hmoty (osteoporózy). Účinnosti je dosaženo tím, že Denosumab interferuje s takzvaným systémem RANK/RANKL… Dozvědět se více

Způsob činnosti | Prolia®.

Způsob účinku Všechny kosti jsou ve stavu neustálé přestavby. Pro kostní metabolismus jsou zvláště důležité dva typy kostních buněk: osteoblasty (pro tvorbu kosti) a osteoklasty (pro resorpci kosti). Ty spolu komunikují pomocí různých signálních molekul. Molekula RANKL tvořená osteoblasty je jednou z takových signálních molekul. To … Dozvědět se více

Interakce | Prolia®.

Interakce Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Riziko interakcí s jinými léky je však považováno za nízké. Různé studie o dlouhodobém riziku a dlouhodobém přínosu přípravku Prolia® zatím nejsou k dispozici. Také studie srovnávající účinnou látku denosumab s podobnými léky s odlišným způsobem účinku, jako jsou bisfosfonáty, nemají… Dozvědět se více

Infliximab

Co je Infliximab? Infliximab je monoklonální protilátka. Je to velmi účinný lék, který potlačuje imunitní systém a má protizánětlivé účinky. Používá se při různých revmatických onemocněních, chronických zánětlivých onemocněních střev a kožní chorobě lupénka. Může být podáván pouze jako intravenózní infuze, a proto musí být Infliximab podáván… Dozvědět se více

Jak přípravek Infliximab působí? | Infliximab

Jak přípravek Infliximab působí? Infliximab je monoklonální protilátka, která se vyrábí biotechnologicky. Monoklonální znamená, že všechny protilátky obsažené v přípravku jsou přesně stejné, protože byly syntetizovány jednou a stejnou buňkou. Výsledkem je, že Infliximab má velmi vysokou afinitu ke své cílové struktuře, lidské, tj. Lidské nekróze tumoru… Dozvědět se více

Interakce Infliximabu Infliximab

Interakce infliximabu Interakce mezi infliximabem a jinými léky užívanými současně jsou možné. Ačkoli není k dispozici mnoho studií o interakcích s Infliximabem, doporučuje se zvážit některé aspekty jeho použití. Infliximab by neměl být užíván společně s podobně působícími léky, protože mohou navzájem masivně zvyšovat účinky a mohou vést… Dozvědět se více

Jaké jsou alternativy k Infliximabu? | Infliximab

Jaké jsou alternativy k Infliximabu? Kromě přípravku Infliximab existují ještě další inhibitory faktoru alfa nekrotizujícího faktor nekrózy, které lze použít v závislosti na základním onemocnění a aktuální zdravotní situaci. Jednou alternativou je protilátka adalimumab, která je prodávána pod obchodním názvem Humira®. Existují také léky Certolizumab (Cimzia®), Etanercept (Enbrel®) a Golilumab… Dozvědět se více

Humira

Úvod Humira je obchodní název pro biologický adalimumab, který se používá k léčbě například revmatoidní artritidy a dalších revmatických onemocnění, lupénky a chronických zánětlivých střevních onemocnění. Injektuje se pod kůži břicha každé dva týdny. Pozoruhodná je kromě různých aplikací také její cena: Jedna aplikace stojí cca. 1000 XNUMX EUR. … Dozvědět se více

Aktivní složka a účinek | Humira

Účinná látka a účinek Jak bylo uvedeno výše, adalimumab je protilátka proti prozánětlivému faktoru nekrózy nádorů alfa (TNF-α). TNF-α způsobuje uvolňování mnoha dalších zánětlivých poslů v těle; dalo by se říci, že zapaluje zánět. Je tedy zvýšený v krvi u mnoha nemocí, které jsou spojeny s… Dozvědět se více

Interakce | Humira

Interakce Humira se často používá v kombinaci s kortizonem, s methotrexátem, který je také lékem inhibujícím imunitu, nebo v kombinaci s jinými specifikovanými léky s podobnými účinky. Výjimkou jsou účinné látky Etanacept, Abatacept a Anakinra, mezi nimiž lze v kombinaci s Humirou mimo jiné prokázat těžké infekce a zvýšené vedlejší účinky. … Dozvědět se více

Proč jsou náklady tak vysoké? | Humira

Proč jsou náklady tak vysoké? Jak bylo vysvětleno výše, Humira je biologické činidlo, tj. Léčivo, které se vyrábí biotechnologicky pomocí geneticky modifikovaných organismů. V případě Humiry se jedná o takzvané CHO buňky (vaječníky čínského křečka). To znamená, že vejce křečka čínského se používají k produkci protilátky Adalimumab. Tak jako … Dozvědět se více

Adalimumab

Úvod Adalimumab je léčivo, které patří do biologické třídy a může být použito zejména pro autoimunitní onemocnění. Při těchto nemocech náš přirozený obranný systém reaguje přehnaně a napadá vlastní buňky těla. Adalimumab tak může pomoci pacientům trpícím lupénkou, revmatismem nebo chronickými zánětlivými střevními chorobami. V následujícím textu se můžete dozvědět více… Dozvědět se více