Uzení

Synonyma

Kouření tabáku, spotřeba nikotinu, zneužívání nikotinu

Shrnutí

27% populace aktivně kouří, což znamená vdechování tabákového kouře. Pravidelný nikotin spotřeba má kromě pozitivních psychologických důsledků, jako je pocit sounáležitosti nebo požitku, také velké množství zdraví- škodlivé následky a mohou být návykové. Účinek nikotin na mozek je zodpovědný za rozvoj závislosti při kouření, zatímco četné chemické látky obsažené v tabákových výrobcích jsou škodlivé pro zdraví.

Nemoci spojené s kouřením jsou způsobeny aktivním i pasivním kouřením. Patří sem například kardiovaskulární onemocnění, rakovina nebo onemocnění dýchacích cest. Existuje několik způsobů, jak prolomit nikotin zvyk a je nejlepší to udělat s odbornou pomocí.

Nejúspěšnější jsou nikotinová substituční terapie, farmakoterapie, behaviorální terapie nebo kombinace zmíněných metod. Pokud je odvykání kouření úspěšné, riziko nákazy výše uvedenými nemocemi klesá s dobou bez kouře.