Iliopsoas sval

Synonyma Lumbální iliakální sval. K přehledu svalstva stehna K přehledu svalů Svalový iliopsoas (bederní kyčelní sval) je dvoudílný, cca. 4 cm silný, protáhlý sval skládající se z velkého bederního svalu a kyčelního svalu. Je to jeden z nejdůležitějších svalů v našem těle. Přístup, původ, inervační přístup: Malý trochanter… Iliopsoas sval

Zužování M. iliopsoas | Musculus iliopsoas

Zúžení M. iliopsoas Páskový obvaz se používá ve sportovní medicíně, ortopedii a úrazové chirurgii k prevenci i terapii. Jedná se o funkční obvaz, který zcela neznehybní poraněné nebo ohrožené vazy, klouby a svaly, ale pouze zabrání nežádoucím pohybům. Účinek je mimo jiné založen na skutečnosti, že jakýkoli ... Zužování M. iliopsoas | Musculus iliopsoas

Krátký stahovák stehen

latina: M. adductor brevis K přehledu stehenní svaloviny K přehledu svalstva Krátký femorální adduktor (Musculus adductor brevis) leží pod prsním svalem a dlouhým femorálním adduktorem. Další adduktory stehna: Hřebenový sval (M. pectineus) Dlouhý femorální adduktor (M. adductor longus) Velký stehenní extraktor (M. adductor magnus) Štíhlý sval (M. gracilis)… Krátký stahovák stehen