Železo: Funkce a nemoci

Železo je minerál, který v lidském organismu plní více funkcí. Stejně jako ostatní anorganické minerály je železo nezbytné pro organický život. Způsob účinku železa Krevní test hladin železa používají lékaři k další diagnostice různých nemocí. Protože tělo samo neumí vyrábět železo, musí být dodáváno z… Dozvědět se více

Nikotinamid Adenin Dinukleotid Fosfát: Funkce & Nemoci

Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát je koenzym, který dokáže přenášet elektrony a vodík. Podílí se na mnoha reakcích v buněčném metabolismu a vzniká z vitaminu B3 (amid kyseliny nikotinové nebo niacin). Co je nikotinamid adenin dinukleotid fosfát? Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát (vlastní název nikotinamid adenin dinukleotid fosfát) je také zkrácen jako NADP… Dozvědět se více

Kyselina nikotinová: Funkce a nemoci

Kyselina nikotinová/kyselina nikotinová a nikotinamid jsou také známé jako niacin nebo vitamín B3. Obě látky se v těle navzájem převádějí. Kyselina nikotinová jako vitamin B3 plní mnoho důležitých funkcí v energetickém metabolismu. Co je kyselina nikotinová? Kyselina nikotinová i nikotinamid se nazývají niacin nebo vitamín B3. V organismu procházejí neustálým… Dozvědět se více

Nikotinamidadenindinukleotid: Funkce a nemoci

Nikotinamidadenin dinukleotid představuje důležitý koenzym v kontextu energetického metabolismu. Je odvozen od niacinu (vitamín B3, amid kyseliny nikotinové). Nedostatek vitaminu B3 má za následek příznaky pellagra. Co je nikotinamidadenin dinukleotid? Nikotinamidadenin dinukleotid je koenzym, který přenáší hydridový iont (H-) jako součást energetického metabolismu. … Dozvědět se více

Hydroláza: Funkce a nemoci

Hydroláza je skupina enzymů, které hydrolyticky štěpí substráty. Některé hydrolázy přispívají k normálnímu fungování lidského těla, například amyláza štěpící škrob. Další hydrolázy se podílejí na rozvoji onemocnění a stejně jako ureáza jsou produkovány v bakteriích. Co je hydroláza? Hydrolázy jsou enzymy, které používají k štěpení substrátů vodu. Substrát… Dozvědět se více

Hydroxykobalamin: Funkce a nemoci

Hydroxykobalamin je jednou z přirozeně se vyskytujících látek v komplexu vitaminu B12. Metabolizací těla lze v několika krocích poměrně snadno přeměnit na bioaktivní adenosylkobalamin (koenzym B12). Hydroxykobalamin je pro doplnění zásob B12 v těle vhodnější než jakákoli jiná sloučenina z komplexu B12. Vykonává funkce… Dozvědět se více

Eikosanoidy: Funkce a nemoci

Eikosanoidy jsou hydrofobní látky podobné hormonům, které fungují jako neurotransmitery nebo modulátory imunity. Vznikají jako součást metabolismu lipidů. Výchozími materiály jsou omega-6 a omega-3 mastné kyseliny. Co jsou eikosanoidy? Eikosanoidy podobné hormonům hrají hlavní roli jako neurotransmitery nebo imunomodulátory. V některých případech vyvolávají opačné reakce. V zásadě jsou prostředníky mezi… Dozvědět se více

Screening dopravce

Screening nosiče je genetický test používaný k určení, zda je osoba přenašečem specifické autozomálně recesivní dědičné poruchy. Tento screening nejčastěji používají páry, které zvažují těhotenství a chtějí předem určit, zda by dítě zdědilo genetická onemocnění. Americký kongres porodníků a gynekologů (ACOG) doporučuje… Dozvědět se více

Diagnostika zdravotnických prostředků

Diagnostika zdravotnických prostředků se používá k diagnostice a stádiu onemocnění, sledování jejich průběhu a terapie a detekci onemocnění v rané fázi (sekundární prevence). Patologické změny tak mohou být detekovány a léčeny včas.

Chromozomy: struktura a funkce

Chromozomy jsou vlákna deoxyribonukleové kyseliny obsahující takzvané histony (bazické proteiny v jádře) a další proteiny; směs DNA, histonů a dalších proteinů se také nazývá chromatin. Obsahují geny a jejich specifické genetické informace. Histony jsou základní proteiny, které slouží nejen k zabalení DNA, ale jsou také nezbytné pro expresi ... Dozvědět se více

Genetika

Genetika, také nazývaná dědičnost, je studium genů, jejich variací a dědičnosti v organismu. Je rozdělena do tří podskupin: klasická genetika, molekulární genetika a epigenetika. Klasická genetika Klasická genetika je nejstarším oborem v genetice. Toto stopuje jeho původ Gregoru Mendelovi, který popsal proces dědičnosti monogenních dědičných vlastností… Dozvědět se více

Zobrazování magnetickou rezonancí mamy

Tepelná magnetická rezonance (MRI) mammy (synonyma: Mamma MRI; magnetická rezonanční mamografie (MRM; zobrazování magnetickou rezonancí - mamma; mamární magnetická rezonance; mamární MRI; MR mamografie; MRI mamografie) - nebo také nazývané nukleární magnetická rezonance (NMR) mammy - označuje radiologický vyšetřovací postup, při kterém je magnetické pole ... Dozvědět se více