Duševní nemoc

Synonyma v širším smyslu

duševní nemoc, duševní abnormalita, duševní choroba, vulg. : duševní nemoc

Definice a obecné informace

Termín „duševní porucha“ je termín, který se v současné době v odborných kruzích používá k popisu nemocí lidské psychiky. Byl vybrán proto, že se předpokládá menší (devalvace) než pojmy jako „nemoc“ nebo „nemoc“ a aby se zabránilo stigmatizaci postižených, k níž v minulosti často docházelo. Na následujících stránkách se však pojmy „duševní nemoc“, „duševní abnormalita“ a „duševní nemoc“ také používají bez jakéhokoli hodnocení.

Lidskou psychiku je těžké uchopit jako celek, a podle toho je také obtížné stručně definovat poruchy psychiky. Jedním z důvodů může být to, že značná část těchto poruch uniká pozorovateli nebo zkoušejícímu, protože se odehrávají „uvnitř“ dotyčné osoby. Na rozdíl od somatické, tj. Fyzikální medicíny, „naměřené hodnoty“ obecně k objektivizaci těchto poruch chybí. Značnou roli hraje i delikátní definice psychologicky „normálního“, která je do značné míry dána myšlenkami a tolerancí příslušné společnosti. Z tohoto důvodu má psychiatrie jako obor moderní medicíny zabývající se duševními poruchami nezanedbatelné přesahy se sociálními vědami.

Frekvence

Duševní poruchy jsou obecně časté, některé studie předpokládají, že každý druhý člověk v určitém okamžiku života vykazuje alespoň mírné příznaky mentální abnormality. Frekvence poruch vyžadujících léčbu je uvedena jako cca. 1/10 pro Německo. Duševní porucha je jednou z nejčastějších příčin léčby praktickými lékaři a důvodem (dočasného) postižení.

Příčiny

Věda identifikovala mnoho ovlivňujících faktorů pro rozvoj duševní poruchy, hovoří se o „multifaktoriální genezi“. Je obtížné systematicky strukturovat tyto ovlivňující faktory bez mezer a překrývajících se oblastí. Následující seznam je proto poněkud příkladný.

  • Fyzické příčiny: metabolické poruchy (např hypotyreóza or hyperthyroidismus), mozek škody např. v důsledku nehod, nemocí nebo infekcí mozek jako je Alzheimerova choroba nebo zápal mozkových blan, otravy (alkohol, drogy), poruchy metabolismu poslů v mozku, nemoci z ukládání, jako je M. Wilson.
  • „Psychologické příčiny“: traumatické zážitky (PTSD), např. Zkušenost s násilím, vážnými nemocemi, stresujícími životními událostmi.
  • Genetické příčiny: U řady duševních poruch bylo v posledních letech prokázáno rodinné seskupení, což naznačuje přítomnost dědičných rizikových faktorů.