Krevní test

Úvod

Pro lékaře je součástí každodenního života, pro pacienta může způsobit pot na čelo: a krev test. Často je součástí základního programu lékařské činnosti. Proč se ale krevní test provádí tak často a při tolika různých příležitostech?

Co se skrývá za krev testy? Kdy je stanovena jaká hodnota krve a jaké závěry z ní může vyvodit lékař? Následující článek má poskytnout odpovědi na tyto otázky.

Události

Důvody a krev test může být mnoho a různorodý. V některých případech se pro stanovení diagnózy onemocnění stanoví hodnoty v krvi. Běžnými důvody pro diagnostické krevní testy jsou podezření na infekce, dysfunkce štítné žlázy, ledvina, játra a metabolické nemoci nebo podezření na změny v krevní obraztj. v krevních buňkách. V průběhu těchto onemocnění se nadále provádějí krevní testy, aby se sledoval jejich vývoj a reakce na terapeutická opatření. Následná vyšetření jsou také zvláště důležitá při užívání určitých léků, jejichž koncentrace v krvi musí být udržována v úzkých mezích, aby fungovaly, ale způsobovaly co nejméně závažných nežádoucích účinků.

Krevní test během těhotenství

Těhotenství představuje pro tělo zvláštní situaci, protože dochází ke změnám v nejrůznějších procesech těla. Není proto divu, že může dojít ke změnám krevních hodnot. U některých krevních hodnot odchylky od normálního rozmezí během těhotenství jsou známy.

Lékař je proto musí při interpretaci krevních výsledků vzít v úvahu. Mezi příklady patří změny v počtu bílé krvinky, vápník koncentrace, lipidy v krvi a hodnoty koagulace. Některé krevní testy mohou mít během toho větší smysl těhotenství.

Mezi ně patří zkoumání krevní obraz k detekci nedostatku červeného krevního barviva (hemoglobinu) a červených krvinek (erytrocyty). Taková situace, známá jako anémie, se často objevuje během těhotenství kvůli nedostatek železa. Aby to bylo možné určit, tzv feritin, transferin a může být také stanovena saturace transferinu.

Stanovení krevní skupiny těhotné ženy hraje také důležitou roli v preventivních lékařských prohlídkách během těhotenství, protože za určitých okolností mohou nastat problémy s krevní skupinou matky. V rámci preventivních lékařských prohlídek se také provádí standardní vyšetření na viry typu B. játra zánět (zánět jater B) u matky, protože to může také infikovat dítě. Je také vhodné mít Test na HIV provedeno nejpozději poté, nejlépe však před těhotenstvím.

Další testy na patogeny, které mohou během těhotenství způsobit problémy, se provádějí buď rutinně, nebo při podezření na infekci. To zahrnuje testování na protilátky v matčině krvi. Mezi pravidelné preventivní prohlídky patří například testování imunity vůči zarděnky virus.

U zvláštních otázek lze krev odebrat také z pupeční šňůra. V tomto případě, pupeční šňůra je propíchnuta kůží těhotné ženy pod ultrazvuk řízení. Krev získaná z nenarozeného dítěte pak může být vyšetřena na změny v chromozomy (V Downův syndrom a další genetické poruchy), pro protilátky v případě podezření na infekci nebo pro podezření na anémii dítěte.

Naštěstí je tento postup zřídka nutný. V budoucnu bude pravděpodobně důležitější krevní test matky, pokud jde o detekci genetických poruch u dítěte. V současné době to často vyžaduje složitá a komplikovaná vyšetření: Samotným testováním krve matky by bylo možné upustit od odpovídajících nákladných metod.