Odmítnutí odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti za web

Informace, které poskytujeme na tomto webu („web“), slouží pouze pro obecné informační účely. Veškeré informace na tomto webu jsou poskytovány v dobré víře, nicméně neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky ani záruky, pokud jde o přesnost, přiměřenost, platnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost jakýchkoli informací na tomto webu.

Za žádných okolností nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání stránek nebo spoléhání se na jakékoli informace poskytované na těchto stránkách. Používání této stránky a spoléhání se na jakékoli informace na ní je výhradně na vaše vlastní riziko.

Zřeknutí se odpovědnosti za externí odkazy

Web může obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím webu zasílány) odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící nebo pocházející od třetích stran nebo odkazy na webové stránky a funkce. Takové externí odkazy námi nezkoumáme, nesledujeme ani nekontrolujeme přesnost, přiměřenost, platnost, spolehlivost, dostupnost ani úplnost.

Nezaručujeme, nepodporujeme, nezaručujeme ani nepřijímáme odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací nabízených webovými stránkami třetích stran, které jsou odkazovány na tento web nebo na jakýkoli web nebo funkci spojenou s jakýmkoli bannerem nebo jinou reklamou. Nebudeme stranou ani nebudeme odpovědní za sledování jakékoli transakce mezi vámi a poskytovateli produktů nebo služeb třetích stran.

Profesionální odmítnutí odpovědnosti

Web nemůže a neobsahuje lékařskou pomoc. Informace jsou poskytovány pouze pro obecné informační a vzdělávací účely a nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. Před provedením jakýchkoli akcí založených na těchto informacích vám proto doporučujeme poradit se s příslušnými odborníky. Neposkytujeme žádné lékařské rady.

Obsah zveřejněný na tomto webu je určen k použití a musí být používán pouze pro informační účely. Je velmi důležité udělat si vlastní analýzu před jakýmkoli rozhodnutím založeným na vašich osobních okolnostech. Měli byste si vzít nezávislou lékařskou pomoc od profesionála nebo nezávisle prozkoumat a ověřit všechny informace, které najdete na našich webových stránkách, a chcete se na ně spolehnout.

Použití nebo spoléhání se na jakékoli informace obsažené na tomto webu je výhradně na vaše vlastní riziko.

Zřeknutí se odpovědnosti přidružených společností

Web může obsahovat odkazy na přidružené weby a my můžeme obdržet provizi za přidružení za jakékoli nákupy nebo akce, které provedete na přidružených webech pomocí těchto odkazů.

Chyby a opomenutí Zřeknutí se odpovědnosti

I když jsme se snažili zajistit, aby informace obsažené na této stránce byly získány ze spolehlivých zdrojů, stránka nenese odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané použitím těchto informací. Veškeré informace na tomto webu jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky úplnosti, přesnosti, včasnosti nebo výsledků získaných použitím těchto informací a bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruky výkonu, prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

V žádném případě nenese web, jeho související partnerství nebo korporace ani jejich partneři, agenti nebo zaměstnanci vůči vám ani nikomu jinému odpovědnost za jakékoli rozhodnutí nebo opatření přijatá na základě informací na tomto webu nebo za jakékoli následné, zvláštní nebo podobné škody, i když jsou upozorněni na možnost takových škod.

Nezávislé příspěvky autorů Odmítnutí odpovědnosti

Tato stránka může obsahovat obsah autorů na volné noze a jakékoli názory nebo názory vyjádřené v takových příspěvcích jsou osobní a nepředstavují názory vlastníků stránek ani žádného z jejích zaměstnanců či přidružených společností, pokud to není výslovně uvedeno.

Zřeknutí se odpovědnosti za loga a ochranné známky

Všechna loga a ochranné známky třetích stran, na které se odkazuje na tomto webu, jsou ochrannými známkami a logy příslušných vlastníků. Jakékoli zahrnutí těchto ochranných známek nebo log neznamená ani nepředstavuje žádné schválení, schválení nebo sponzorování stránek.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli připomínky, připomínky, žádosti o technickou podporu nebo jiné dotazy, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.