Chrápání (Rhonchopathy): Drogová terapie

Terapeutický cíl Zlepšení nosního dýchání Doporučení k terapii Symptomatická terapie (vazokonstrikční nosní kapky pro krátkodobou terapii; vazokonstrikce → dekongesce nosní sliznice) nebo k posouzení terapeutického úspěchu chirurgického zákroku (viz „Chirurgická terapie“ níže). Terapie možné alergie na roztoče (viz níže tento klinický obraz). Viz také pod „Další terapie“. Další poznámky… Dozvědět se více

Chrápání (Rhonchopathy): Terapie

Terapie rhonchopatie (chrápání) závisí na příčině. Obecná opatření Více pohybu Pravidelný spánkový rytmus spánku Boční poloha ve spánku upřednostňujte polohu na zádech nebo se jí vyhýbejte! Poziční terapie: při chrápání na zádech by měla být nabídnuta terapeutická studie s prevencí vleže [směrnice S3]. Omezená konzumace alkoholu (muži: max. 25 g alkoholu denně; ženy: max. 12 g alkoholu… Dozvědět se více

Elektromagnetická citlivost (Electrosmog): Terapie

Obecná opatření Každý, kdo je citlivý na elektrosenzitivitu, by měl zařídit, aby obývací pokoje, ložnice a pracoviště byly co nejvíce zbaveny elektrických spotřebičů. Naléhavá zařízení by měla být umístěna co nejdále od postele. Rovněž se doporučuje, aby elektrikář nainstaloval do ložnic „odpojovač napájení“. Vyhýbání se… Dozvědět se více

Elektromagnetická citlivost (Electrosmog): Příčiny

Patogeneze (vývoj onemocnění) Kauzální mechanismus elektromagnetické citlivosti nebyl dosud objasněn a v současné době je zkoumán v několika studiích. Etiologie (příčiny) Biografické příčiny Etnický původ - příslušnost k jiné etnické skupině než bílé, černé nebo hispánské. Příčiny onemocnění Dozvědět se více

Spánek a poruchy spánku: Jedna třetina našich životů spí

Spánek je životně důležitý, protože klidný noční spánek regeneruje tělo i mysl. Poruchy spánku, které trvají týdny nebo měsíce, mohou mít významný dopad na zdraví a pohodu. Lékaři specializující se na poruchy spánku mohou pomoci. Poté, co jsou identifikovány a odstraněny příčiny vašich poruch spánku, můžete znovu dobře spát. Bude ti dobře… Dozvědět se více

Lidský mozek

Při mnoha akcích lidé opakovaně hovoří o úspěších v učení a práci a také o neuvěřitelné složitosti našich „šedých buněk“. Tento termín mimochodem označuje gangliové buňky a nervová vlákna bez kostky, které tvoří centrální nervový systém, které nejsou pokryty bílou izolační vrstvou - odtud tedy jejich šedivý vzhled. … Dozvědět se více

Důležitost reflexů v těle

Když vám lékař zasvítí světlo do očí nebo použije reflexní kladivo, má tato akce, sama o sobě nepříjemnou, za cíl zkontrolovat vaše reflexy a tím i stav vašich nervových funkcí, protože množství tělesných reakcí, z nichž většina je v bezvědomí nám přesně ukazuje, jak si vede náš mozkový výkon. … Dozvědět se více

Reflexy: Vnitřní reflex a Vnější reflex

Vnitřní reflex je charakterizován skutečností, že místo stimulu a reagující orgán jsou totožné. Většina vnitřních reflexů jsou reflexy natažení svalů, které nás chrání, přičemž krátké natažení svalů-ať už způsobené například reflexním kladivem nebo náhlým vybočením kolenního kloubu-vede ke kontrakci, a tím k záškubu… Dozvědět se více

Vnímání: v oku věd

Jakmile mozek pochopí, co vnímá, bleskově se rozhodne, zda je nutná akce: Hlasité houkání na ulici mě vede ke skoku na zachraňující se chodník, syčení v trávě mě vede k tomu, abych se otočil ke zdroji hluk a vyhněte se kousnutí hadem. … Dozvědět se více

Vnímání: Dráždivý

Vnímané informace lze rozdělit do skupin; odpovídajícím způsobem receptory, které reagují na tyto podněty: Mechanoreceptory reagují na mechanické podněty, tj. tlak, dotek, natažení nebo vibrace. Zprostředkovávají hmatové vnímání (pocit hmatu) a spolu se smyslem pro rovnováhu ve vnitřním uchu propriocepci, tj. Polohu a pohyb končetin v prostoru… Dozvědět se více

Tetraspacifikace

Definice Tetraspacifikace je druh paralýzy všech čtyř končetin - tj. Paží a nohou. Je charakterizována silným napětím svalů, které často způsobuje napětí v nepřirozených polohách. Často je to důsledek ochablé paralýzy a může také postihnout trup a krk nebo hlavu… Dozvědět se více