Kontrolní vyšetření - Co byste o nich měli vědět

Co jsou to kontrolní vyšetření?

Součástí kontrolních vyšetření jsou různá vyšetření u rodinného lékaře, která slouží k včasnému odhalení běžných nemocí. Kontrolní vyšetření hradí zdraví pojištění od 35 let a jsou následně propláceny každé dva roky. Kromě podrobné anamnézy, tj. Konzultace s lékařem, je zahrnuto také mnoho různých vyšetření. Níže jsou uvedeny a vysvětleny.

Fyzikální vyšetření

Po podrobné lékařské konzultaci, ve které mimo jiné zdravotní historie a zdraví rizikové faktory jsou objasněny, úplné vyšetření se provádí. Všechny orgánové systémy, jako je srdce, plíce, břicho a nervový systém jsou důkladně prozkoumány. Lékař se řídí pevně stanoveným harmonogramem.

Nejprve se provede vizuální kontrola příslušné oblasti těla. Poté jsou různé struktury těla podrobněji posouzeny pomocí palpačního a tappingového vyšetření. Zvláště při zkoumání nervový systém, existuje mnoho testů, které lze snadno provést, ale jsou velmi smysluplné.

Pozadí těchto vyšetření spočívá v tom, že patologické změny by měly být detekovány včas a poté strukturovaně sledovány jejich průběhy. Při vizuální kontrole lékař věnuje pozornost také vzhledu kůže. Jako prodloužený vyšetření, BMI (Body Mass Index), který se skládá z tělesné hmotnosti a výšky a představuje dobrý parametr pro průběh onemocnění.

Poslouchám srdce a plíce jsou formálně součástí vyšetření. Toto jednoduché vyšetření může poskytnout důležité informace o potenciálních onemocněních, a proto je zde uvedeno samostatně. Při poslechu srdce, kterému se v technickém jazyce říká auskultace, všechny čtyři srdeční chlopně jsou poslouchány společně a poté jednotlivě.

Stetoskop lze použít k posouzení, zda se jednotlivé ventily již neuzavírají úplně a tím krev proudí špatným směrem (nedostatečnost) nebo zda se ventily již neotvírají správně (stenóza). Oba vedou ke zvýšené zátěži srdce. Dále jsou monitorovány také krční tepny, aby bylo možné vyvodit závěry o patologických změnách v srdci nebo o samotných krčních tepnách.

Poslech plic probíhá na několika místech. Pomocí tohoto vyšetření lze určit, zda plíce je zcela rozloženo. Během tohoto vyšetření je důležité vždy porovnat pravou a levou plíci.

Viditelné zvuky, když dýchání dovnitř a ven indikuje řadu nemocí. Například, pneumonie způsobil by jemný rachotivý zvuk. Měření krev tlak je součástí každého kontrolního vyšetření, protože jeho provedení je snadné a rychlé a poskytuje informace o tom, zda krevní tlak je v normálním rozmezí nebo se od něj odchyluje.

Při měření krev tlaku se manžeta paže nejprve nafoukne buď elektronicky, nebo ručně, dokud zcela nepotlačí průtok krve v paži tepna. Poté se z manžety pomalu uvolňuje vzduch a stanoví se dvě hodnoty, které se pak udávají jako systolické a diastolické hodnoty. Systolická hodnota je dána jako první a oddělena od diastolické hodnoty diagonálním řezem.

Jednotkou jsou milimetry rtuti (mmHg). Normální krevní tlak je přibližně 120/80 mmHg. A krevní tlak 140/90 mmHg nebo vyšší se označuje jako hypertenze.

Je důležité, aby se krevní tlak měřil v klidu. Před měřením byste proto měli klidně sedět 10 minut, jinak by mohlo dojít ke zfalšování hodnot. Neléčeno vysoký krevní tlak může způsobit významné pozdní poškození různých orgánů, a proto může být nutná úprava krevního tlaku změnami životního stylu a případně léky. Během měření krevního tlaku lze také měřit tepovou frekvenci a zaznamenávat určité charakteristiky a vlastnosti pulzu.