Fibromyalgie: Prevence

Aby se zabránilo fibromyalgie, pozornost musí být věnována redukci jednotlivce rizikové faktory.

Rizikové faktory chování

 • Spotřeba stimulantů
  • Tabák (kouření)
 • Fyzická aktivita
  • Fyzická nečinnost
 • Psychosociální situace
  • Emoční stres
  • Stres na pracovišti
 • Nadváha (BMI ≥ 25; obezita).