Shrnutí | Stížnosti ISG během těhotenství - cvičení

Shrnutí

Celkově vzato, i když možnosti léčby stížností ISG během těhotenství jsou omezené, postižené nemusí žít s bolest. Díky řadě terapeutických přístupů je možné kontrolovat bolest způsobené sakroiliakálním kloubem. Provádění různých cvičení je vhodné jak k akutní léčbě stávajících problémů, tak k prevenci a obecnému posílení ISG. Těhotné ženy by se před cvičením měly poradit se svým lékařem nebo fyzioterapeutem a být informovány o správném způsobu jejich provádění.