Co je Rorschachův test?

Rorschachův test je diagnostická metoda z psychoanalýzy, která zkoumá podvědomí pacientů. Pojmenována po Švýcarsku psychiatr Hermann Rorschach (1884-1922), je to projektivní test osobnosti, který se používá k měření inteligence, mezilidských postojů, nálady a afektivity (emoční reakce). Tato metoda je založena na tvarové interpretaci obrázků inkblot. Přitom se psycholog pokouší vytvořit osobnostní profil testovaného na základě asociací a interpretací, které mu byly poskytnuty.

Význam a interpretace Rorschachových diagramů.

Na začátku Rorschachova testu je pacientovi předložena řada symetrických inkblotových obrázků na takzvaných Rorschachových mapách. Pacient je požádán, aby vysvětlil, co mu jako první přijde na mysl při pohledu na prezentovaný obraz. Odpovědi jsou poté hodnoceny podle tvaru, barvy, lokalizace, originality a kreativity.

V této formě interpretačního postupu neexistuje „správná“ ani „nesprávná“ odpověď. Při prohlížení snímků záleží pouze na pacientově interpretaci. Interpretace těchto získaných dat je nesmírně komplikovaný proces a vyžaduje spoustu zkušeností a školení.

Dalším krokem je, aby si subjekt vyzvedl každý Rorschachův graf zvlášť a prozkoumal každý graf zvlášť. Blot obrázky lze podle potřeby otáčet a otáčet. Během cesty se psycholog ptá na otázky jako „Co tady vidíte?“ nebo „Co by to mohlo být?“. Úkolem pacienta je popsat, co si myslí, že vidí na obrázku inkblotu. Kromě toho by měl vysvětlit, které části inkblotu se příslušná mentální asociace týká. Psycholog navíc zaznamená pacientovu interpretaci, manipulaci (rotaci) s tabletem a reakční časy.

Vyhodnocení Rorschachova testu

Na základě jeho poznámek může nyní lékař vyhodnotit Rorschachův test. Přitom jedná podle následujících pokynů a otázek podle zavedených pokynů:

  1. Typ záznamu: jsou zaznamenávány celé, poloviční nebo pouze podrobné údaje?
  2. Kvalita zážitku: jsou vnímány odstíny, kontrasty, barvy?
  3. Obsah: Jsou vidět zvířata, lidé, rostliny atd.?
  4. Originalita: Jsou odpovědi vulgární, přizpůsobené, originální?

Rorschachův test lze použít k analýze pacienta paměť a pocity, které jsou zakotveny hlavně v podvědomí. Formální interpretace Rorschachových obrazů navíc umožňuje vyvodit závěry o touhách, touhách, obavách a tedy o osobnosti testované osoby.

Vzhledem k tomu, že při hodnocení výsledků existuje prostor pro interpretaci, je o testu stále živě diskutováno, jeho užitečnost je nicméně uznávána. Nepoužívá se však jako samostatný test k hodnocení osobnosti, ale ve spojení s dalšími standardizovanými testovacími postupy.