Krevní skupiny

Synonyma Krev, krevní skupina, krevní skupiny Angličtina: krevní skupina Definice Pojem „krevní skupiny“ popisuje různá složení glykolipidů nebo proteinů na povrchu červených krvinek (erytrocytů). Tyto povrchové proteiny působí jako antigeny. Z tohoto důvodu je nekompatibilní cizí krev při transfuzích uznána za cizí a vede k tvorbě tzv. Dozvědět se více

Systém Rhesus | Krevní skupiny

Systém Rhesus Stejně jako systém krevních skupin AB0 je systém Rhesus jedním z nejdůležitějších systémů krevních skupin současnosti. Jedná se o protilátky proti krevním složkám. Název pochází z experimentů s opicemi rhesus, pomocí nichž faktor rhesus objevil v roce 1937 Karl Landsteiner. Vzhledem k již existujícímu A… Dozvědět se více

Duffy systém | Krevní skupiny

Duffyho systém Duffyho faktor krevních skupin je antigen a současně receptor pro Plasmodium vivax. Toto je původce malárie. Osoby, u kterých se nevyvíjí Duffyho faktor, jsou proto odolné vůči malárii. Jinak Duffy systém nemá žádný další důležitý význam. Shrnutí Stanovení… Dozvědět se více

Autoantibodies

Co jsou autoprotilátky? Vlastní obranný systém našeho těla nepřetržitě produkuje takzvané protilátky, malé bílkoviny, které podporují imunitní buňky v jejich obraně proti patogenům a rakovinným buňkám. Tento systém bohužel není neomylný a někteří lidé produkují protilátky, díky nimž se naše vlastní tělesné buňky cítí cizí a ohrožující. To vede k imunitním buňkám… Dozvědět se více

Krevní cukr

Synonyma Angličtina: krevní cukr Hladina krevního cukru Hodnota krevního cukru Glukóza v plazmě Glukóza v plazmě Definice Pojem krevní cukr označuje koncentraci cukrové glukózy v krevní plazmě. Tato hodnota je udávána v jednotkách mmol/l nebo mg/dl. Glukóza hraje jednu z nejdůležitějších rolí v zásobování lidskou energií, obě… Dozvědět se více

Srážení krve

Úvod Krev je v našem těle zodpovědná mimo jiné za výměnu a transport kyslíku, dodávku živin do tkání a orgánů a přenos tepla. Neustále cirkuluje tělem. Protože je tekutý, musí existovat způsob, jak zastavit průtok krve v místě… Dozvědět se více

Poruchy srážení krve Srážení krve

Poruchy koagulace krve Jako každý systém v našem těle, i koagulační systém může mít různé poruchy. Protože koagulace závisí na mnoha faktorech a látkách v tkáni nebo krvi, je obzvláště důležité, aby nedocházelo k nesrovnalostem. Současně to činí koagulační kaskádu velmi náchylnou k chybám. Podle toho, který faktor… Dozvědět se více

Vliv léků na srážení krve Srážení krve

Vliv léků na srážlivost krve Srážení krve je možné ovlivnit různými léky. Za prvé, existují dvě velké skupiny léků, které se používají specificky k ovlivnění koagulace. Na jedné straně jsou antikoagulační léky. Říká se jim také antikoagulancia. Patří sem antagonisté vitaminu K (Marcumar®), aspirin a hepariny. Zdržují… Dozvědět se více

Funkce krve

Úvod Každému člověku proudí v žilách asi 4–6 litrů krve. To odpovídá asi 8% tělesné hmotnosti. Krev se skládá z různých proporcí, které všechny v těle plní různé úkoly. Složky například hrají důležitou roli při transportu živin a kyslíku, ale také pro… Dozvědět se více

Úkoly bílých krvinek Funkce krve

Úkoly bílých krvinek Bílé krvinky (leukocyty) slouží k imunitní obraně. Jsou důležité v obraně proti patogenům a také ve vývoji alergií a autoimunitních chorob. Existuje mnoho podskupin leukocytů. První podskupinou jsou neutrofilní granulocyty s přibližně 60%. Jsou schopni rozpoznat a… Dozvědět se více

Úkoly elektrolytů Funkce krve

Úkoly elektrolytů V krvi se rozpouští různé elektrolyty. Jedním z nich je sodík. Sodík je mnohem více koncentrován v extracelulárním prostoru, který zahrnuje krevní plazmu, než v tělesných buňkách. Právě tento rozdíl v koncentraci umožňuje speciální přenosy signálu v buňce. Sodík je také důležitý pro ... Dozvědět se více

Tvorba krve | Funkce krve

Krvotvorba Hematopoéza, také známá jako hematopoéza, označuje tvorbu krevních buněk z krvetvorných kmenových buněk. To je nezbytné, protože krvinky mají omezenou životnost. Erytrocyty tedy žijí až 120 dní a trombocyty až 10 dní, poté je nutná obnova. 1. místo krve… Dozvědět se více