Zdraví

Synonyma v širším smyslu

Zdraví, fitness, preventivní sporty, rehabilitační sporty, aerobní vytrvalost, vytrvalostní trénink, vytrvalostní sporty a spalování tuků Angličtina: zdraví

Definice Health

Zdraví neznamená pouze zbavení se chorob, ale kromě fyziologických zahrnuje zdraví také psychologické a sociologické aspekty. Podle WHO (Světová zdravotnická organizace) je tedy zdraví stavem komplexní fyzické, duševní a sociální pohody. („Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci nebo nemoci“)

Definice Health Sport

Ve zdravotním sportu jsou shrnuty všechny formy sportu, přičemž za primární cíl je považován příjem, zlepšení a prevence zdraví. Sport je proto instrumentován a používán zejména v prevenci a rehabilitaci. Sport je základem pro zdraví a představuje čtvrtý pilíř v EU zdravotní péče systému spolu s akutní léčbou, rehabilitací a ošetřovatelskou péčí.

Pojem zdraví

Fyziologické zdraví se vztahuje na fyzické stav. Určujícími faktory zde jsou fyzické a podmíněné předpoklady, síla imunitní systém a genetické predispozice. Dalšími referenčními hodnotami, které ovlivňují fyziologické zdraví, jsou kromě biologického věku a výživy i obecný zdravý přístup k životu.

Všechny osobnostní rysy jsou shrnuty pod psychologickým zdravím. Postoje a pohledy na různé postoje k životu, jako např kouření, je zde zahrnuta konzumace alkoholu atd.

Kromě povahových vlastností je pro duševní zdraví rozhodující odolnost proti stresu a schopnost relaxace. Sociologické zdraví určuje podmínky, ve kterých lidé vzájemně reagují. Rodinné prostředí, přátelé, práce a známí, postavení ve společnosti a schopnost komunikace jsou předpokladem sociálního zdraví.

Individuální osobnost každého člověka je však jedinečným, relativně stabilním korelátem chování, který přežívá v průběhu času a nesmí být ignorován. Poznámka: Koncept osobnosti je třeba používat opatrně, protože pokusy o vysvětlení tohoto pojmu jsou téměř stejné jako u renomovaných osobnostních psychologů. V dalších definicích si ekologická situace často nachází cestu k definici zdraví kromě výše zmíněných faktorů. Tím se rozumí životní a environmentální podmínky, ve kterých lidé žijí.