Úzkostné poruchy: diagnostické testy

Neexistuje žádná povinná diagnóza zdravotnického zařízení.

V závislosti na klinických příznacích různé diagnostické metody (neurofyziologické a případně zobrazovací metody, např. Temporální lalok epilepsie lze použít.