Živá vůle: Právní situace

Od 01. září 2009 německý občanský zákoník (BGB) právně upravuje živou vůli. Je definována jako písemné prohlášení, které povoluje nebo zakazuje konkrétní lékařské ošetření nebo zásahy, pokud se autor již nemůže samostatně vyjádřit.

Jak bude vypadat bydlení?

Neexistuje žádná prefabrikovaná forma živé vůle. Musí však prokázat, že autor přemýšlel o okolnostech svého umírání a v tomto ohledu jasně formuloval svou vůli. Musí být také podepsán a datován. Notářství není nutné. Pacient může svoji vůli kdykoli neformálně odvolat.

Cílem tohoto zákonného předpisu je poskytnout větší právní jistotu, pokud jde o vzdání se prodloužení nebo udržení života opatření v případě ohrožení života člověka stav.

Návrhy na vypracování závěti na živobytí poskytuje mimo jiné německé spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele.

Doporučení pro živou vůli

Německá lékařská asociace doporučuje, aby závěti obsahovaly prohlášení o následujících situacích:

 • Fáze umírání
 • Nezastavitelné těžké utrpení
 • Trvalá ztráta schopnosti komunikovat
 • Potřeba neustálých závažných zásahů, jako je ventilace, dialýza, umělá výživa a dýchání a výměna orgánů

Kromě toho byste si měli položit otázky týkající se těchto témat:

 • Citlivost na bolest
 • Ochota snášet bolest
 • Strach z postižení
 • Znetvoření
 • Závislost

Doporučuje se také napsat:

 • Jaké zkušenosti má člověk s nemocí, bolest a fyzická omezení.
 • Jaké zkušenosti měl člověk se smrtí ostatních
 • K jakému náboženství patří člověk nebo
 • Proč se život vyplatí žít sám pro sebe

Před sepsáním živého závěti se v každém případě doporučuje lékařská konzultace.

Živá vůle může, ale nemusí být uložena u rodinného lékaře. Kromě toho by živá vůle měla být aktualizována nebo znovu potvrzována přibližně každé dva roky.