Lze chronickou formu Pfeifferovy žlázové horečky rozpoznat podle krevního obrazu? | Krevní hodnoty v případě mononukleózy (EBV)

Lze chronickou formu Pfeifferovy žlázové horečky rozpoznat podle krevního obrazu?

Stanovení chronické formy Pfeifferovy žlázy horečka je velmi obtížné a nelze jej skutečně jasně posoudit na základě krev hodnoty. Abychom zjistili infekci mononukleózou, člověk často hledá jistotu Proteinů, takzvaný protilátky, V roce krev, protože jsou produkovány vlastními imunitními buňkami těla specificky přizpůsobenými viru. Protilátka proti virovému kapsidovému antigenu (VCA) je obzvláště populární.

To je ve velmi specifické formě, když je přítomna nová infekce. Lékaři pak nazývají protilátkový virus kapsidový antigen imunoglobulin M, jako jasný údaj o aktuální infekci. V průběhu infekce se tato protilátka mění na jinou formu, konkrétně na imunoglobulin G. To je přesně místo, kde vznikají potíže při diagnostice chronické infekce.

Podforma imunoglobulinu G se nalézá na jedné straně u přežitých infekcí, ale také u infekcí, které se dosud nezhojily. The protilátky mohou tedy poskytnout indikaci, ale jejich přítomnost není důkazem chronické infekce, protože mohou být také způsobeny předchozí infekcí.