Oxid siřičitý

Produkty Oxid siřičitý je komerčně dostupný jako zkapalněný plyn v tlakových lahvích. Struktura a vlastnosti Oxid siřičitý (SO2, 64.1 g/mol) existuje jako bezbarvý plyn s charakteristickým štiplavým a dráždivým sírovým zápachem, který je rozpustný ve vodě. Bod varu je -10 ° C. Oxid siřičitý není hořlavý a je těžší než vzduch. … Oxid siřičitý