Zlomenina kotníku - cvičení 4

pronation/Supinace. Posaďte se na židli a položte chodidla do šípů. Vaše záda zůstává rovná.

Nyní zvedněte oba vnější okraje tak, aby zátěž byla na vnitřní straně nohou. Koleno klouby se k sobě přiblíží. Z této polohy pak působí zatížení na vnější hrany.

Vnitřní strana chodidla je zvednutá a koleno klouby vzdalit se. Proveďte 15-20 opakování. Pokračujte dalším cvičením