Cvičení proti paži myši

Podmínky „rameno myši„,„ Sekretářova nemoc “nebo„ syndrom poranění při opakovaném namáhání “(RSI syndrom) jsou obecné výrazy pro syndrom přetížení ruky, paže, ramene a krk kraj. Příznaky se vyskytují u 60% lidí, kteří pracují více než 3 hodiny denně u počítače, jako jsou sekretářky nebo grafici. Mezitím jsou stále více nemocné i jiné profesní skupiny - protože časté používání malých elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo Playstations, má za následek zvýšené monotónní namáhání rukou. Klinický obraz je nicméně v Německu stále relativně neznámý. Jiná situace je v USA, kde rameno myši je již uznána jako nemoc z povolání.

Protahovací cvičení

Lidé, kteří trpí a rameno myši jsou často profesionálně nuceni trávit spoustu času sezením. To způsobí, že se svaly na přední straně těla zkrátí. V důsledku toho se zvyšuje svalové napětí a omezuje se pohyblivost.

Strečink cvičení pomáhají snižovat svalové napětí a zvyšovat nebo obnovovat rozsah pohybu. K dosažení tohoto cíle strečink cvičení je nutné opakovat často, nejlépe 3 - 5krát denně. Kromě popsaných cviků na ruce a paže by pacienti měli dělat také světlo strečink cvičení pro hlava a krk oblast k uvolnění napětí.

K tomu stačí, aby si pacienti naklonili své hlava v jednom směru najednou ve vzpřímené poloze a držte pozici asi 10 sekund. U všech cvičení je rozhodující správné provedení. Z tohoto důvodu by pacienti měli vždy konzultovat fyzioterapeuta, který bude cvičení cvičit a sledovat jejich provedení.

 • Nejjednodušší protahovací cvičení s pažemi myši je nechat paže spadnout dolů na stranu těla a houpat se s nimi. Paže by se navíc měly protřepat a zápěstí by se měla otáčet.
 • Dalšího typu protahování lze dosáhnout natažením paží a rukou až na maximum a udržováním této polohy po dobu asi 10 sekund vsedě nebo ještě lépe ve stoje. Můžete zkusit střídavě natáhnout jednu paži ještě dále nahoru.
 • Další možností je natáhnout obě paže dopředu v pravém úhlu a oběma rukama vytvořit silnou pěst.

  Poté se prsty otevírají velmi pomalu a prsty se rozpínají a natahují co nejdále od sebe.

 • Při příštím cvičení se postavte před zeď, která je vzdálená přibližně po ruce. Nyní pevně přitlačte ruce na zeď nataženými pažemi (zápěstí jsou ohnutá a konečky prstů směřují nahoru). Cvičenec by se měl ujistit, že stojí vzpřímeně a drží úsek po dobu 10 sekund.

  Chcete-li protahování zesílit, obracejte prsty k sobě. Alternativně lze ruce přitlačit proti sobě truhla výška.

 • Při dalším cvičení dotyčná osoba také stojí vzpřímeně. Nyní je postižená paže natažena dopředu.

  Projekt zápěstí je ohnutá tak, aby konečky prstů mířily ke stropu. Neovlivněná ruka poté tlačí na postižené prsty zepředu. To zesiluje protahování. Držte úsek asi 20 sekund.