Shrnutí | Cvičení pro peroneální parézu

Shrnutí

Peroneus paresis je relativně častý syndrom komprese nervů. Postižení trpí omezeními pohyblivosti nohou a vzorce chůze. S výjimkou úplného prasknutí nervu je prognóza peroneální parézy dobrá. Často je možné příznaky léčit konzervativně fyzioterapií, elektroterapie a pokud je to nutné, s peroneální dlahou.