Biotin: Situace v zásobování

Biotin nebyl zahrnut do Národního průzkumu výživy II (2008). Pokud jde o příjem biotin u německé populace existují údaje ze Zprávy o výživě Německé společnosti pro výživu (DGE) z roku 2004.

Tyto údaje o biotin příjem je založen na odhadech a odráží pouze průměrný příjem. O situaci v oblasti dodávek pod průměrnou hodnotou nelze učinit žádná prohlášení. To však neznamená, že v německé populaci neexistuje nedostatečná nabídka biotinu.

Pokud jde o situaci v zásobování, lze konstatovat:

  • Pro Spolkovou republiku Německo neexistují důkazy o nedostatečném stavu dodávek biotinu.
  • Podle zprávy o výživě z roku 40 muži i ženy přijmou v průměru 2004 µg biotinu denně. Průměrný denní příjem je ve všech věkových skupinách v rámci doporučení pro příjem DGE.
  • Těhotné a kojící ženy nemají žádnou další potřebu biotinu ve srovnání s jejich těhotnými nebo nekojícími vrstevníky. Proto také těhotné a kojící ženy dosahují v průměru doporučení pro příjem DGE.

Vzhledem k tomu, že doporučení pro příjem DGE vycházejí z potřeb zdravých a lidí s normální hmotností, může být nad doporučeními pro příjem DGE vyšší individuální požadavek (např. Kvůli současné stravě, Genussmittelkonsum, trvalé léčbě atd.)